Logga in

Uponorchefen om prishöjningarna: ”Just nu tar vi hela smällen”

Publicerad
30 aug 2021, 07:01
| Uppdaterad
27 aug 2021

(LÅST ARTIKEL | FÖR PRENUMERANTER) Plast hör till materialen med de största prishöjningarna – 30 procent för vissa rör. En förklaring är vinterstormarna i USA.

Text

I inledningen av pandemin gjordes neddragningar inom plastindustrin i Europa och USA. Kring senaste årsskiftet ökade efterfrågan kraftigt. Kort därefter drabbades Texas av vinterstormar med flera veckor långa elavbrott som slog ut raffinaderierna. Det påverkade i sin tur fabrikerna som tillverkar granulatet som plasten görs av.

Robert Molund.

Strategierna för att möta hoten
Skenande materialpriser utmanar installationsbranschen

Tre sätt att försäkra sig om ersättning
Juristens råd för att få betalt för materialprishöjningarna

– Det gav en snöbollseffekt som vi sedan inte har kunnat hämta igen, säger Robert Molund, vd för plasttillverkaren Uponors svenska VVS-bolag.

Det tog längre tid än beräknat för plasttillverkarna att komma igång och det gav en kraftig effekt på priset för framför allt polypropen (PP), som används i avloppsrör. Från december 2020 till mars i år hade priserna för PP stigit med 50 procent och för PVC med 30 procent. I mars gjorde Uponor en prisavisering som började gälla 1 augusti. 1,5 vecka efter aviseringen hade priserna för PP ökat med cirka 80 procent sedan årsskiftet

– Prisaviseringen täcker absolut inte de faktiska kostnaderna för oss. Just nu är det vi som fabrikant och tillverkare som tar hela smällen för de ökade kostnaderna eftersom vi drabbas av prishöjningarna direkt. För våra kunder finns det en fördröjning i och med att vi inte kan höja priserna omedelbart enligt avtalen.

De kraftiga prisökningarna beror på att det ännu inte finns tillräckligt med material till plast för att täcka efterfrågan. Uponors prognos är priserna för material ska börja sjunka under hösten, men ännu syns inga tecken på en vändning. Nästa gång som Uponor kan höja priserna är vid årsskiftet 2021/2022.

– Vi måste ner mot tidigare nivåer under hösten, annars täcker inte vår eller någon annan plaströrsleverantörs prishöjning de nästan fördubblade materialpriserna.

Robert Molund tror att en del kommande byggprojekt skjuts upp för att det är för dyrt att köpa in material för närvarande.

– Det borde bli en sådan självreducerande effekt som kommer att minska efterfrågan. Det tror jag att vi kommer att få se i slutet på hösten. På så vis kommer vi i balans igen, inte bara i Sverige utan även globalt.

Det är en unik situation vi nu upplever och som inte tidigare på detta sätt förekommit i vår bransch.

Under andra kvartalet ökade försäljningen för medlemmarna i Svenska Rörgrossistföreningen VVS (RGF) med 15,9 procent jämfört med samma period 2020. RGF beskriver det som ett historiskt starkt andra kvartal. Kvartalet året innan slog corona igenom på allvar med en tillfällig nedgång och i år har prishöjningarna haft en stor effekt. Installatörer som VVS-Forum har talat med vittnar även om en ökad hamstring av material inför prishöjningarna av grossisterna 1 juli.

Många installationsgrossister, exempelvis Ahlsell, Rexel, Solar, Bra Gross och Bevego, höjde priserna 1 juli till följd av rusande råvarupriser på världsmarknaden. Det gäller plast, stål, koppar och andra metaller, men även för komponenter och halvledare. Till detta kommer kraftiga prisökningar på förpackningsmaterial och transporter. Höjningarna påverkar därmed en stor del av sortimentet.

”Det som sticker ut är höjningar på material med stort innehåll av PP och PVC, där höjningarna är aviserade med tvåsiffriga procentbelopp. Även basmetaller som mässing och koppar höjs rejält, dock inte lika mycket som plasten”, skriver Bra Gross på sin hemsida och fortsätter:

”Detta orsakar oss alla problem. Det är en unik situation vi nu upplever och som inte tidigare på detta sätt förekommit i vår bransch”.

Tingsrätten ansåg att byggfelen var företagets ansvar
”Jag kan inte ta ansvar för jobbet om kunden köpt materialet”

Håkan Hedberg.

Rexels vd Håkan Hedberg ser inte något slut på vare sig råvarubrist eller prisuppgångar i närtid. Han förutser rejäla problem för entreprenader som avtalats innan pandemin, särskilt för de avtal som saknar indexreglering.

– Det är inte orimligt att anta att priserna kommer att stiga i fler steg i entreprenadskedjan. Det är viktigt att vi i god tid förvarnar marknaden om vad som sker, så att kunderna kan anpassa sig till marknaden post covid, säger Håkan Hedberg.

Ahlsells prishöjningar 1 juli
MaterialPrisökning i procent
Byggmaterial4,5
El6,9
Ventilation och isolering6,7
Kyl2,1
VA & Mark13,3
VS6,9
Verktyg och personligt skydd5,6
Lastbärare6,5
Angivna prisjusteringar är vägt per sortiment i Ahlsells historiska kundkorg.