Logga in

Så mycket har materialpriserna ökat för VVS- och elbranscherna

Publicerad
19 jan 2022, 13:16

Kostnaderna för byggmaterial har ökat  med över 75 procent för vissa material. Även kostnaderna för VVS- och elmaterial har ökat markant. Här är de nya siffrorna från Statistiska Centralbyrån.

Från december 2020 till december 2021 steg priset på VVS-material med 11,9 procent.

Nu ska företaget i Stockholm rekonstrueras
Installatör ställde in betalningarna efter materialprishöjningarna

Pandemins andra fas kan slå hårt mot installationsbranschen
Skenande materialpriser utmanar installationsbranschen

För elmaterial var motsvarande ökning 6,8 procent.

Enligt SCB steg entreprenörernas  byggmaterialkostnader med 17,2 procent under ett år (december 2020 – december 2021). En av förklaringarna är råvarubrist.

Juristen reder ut
Kan vi få ersättning för att materialet blir dyrare?

Anders Gustin, Installatörsföretagen.

– Delvis beror högre priser på den materialbrist som har uppstått på grund av pandemin. Höjd efterfrågan, som bland annat hemarbete fört med sig, har lett till materialbrist och då höjs råvarupriserna överlag. Bygg- och installationssektorn är inget undantag med de elektroniska komponenter och råvaror som återfinns i våra tekniska installationer, säger Anders Gustin, chef för Branschavdelningen på Installatörsföretagen.

PrisHöjning på material i procent

Trävaror +75,8

Armeringsstål +58,8

Järn och stål +39,8

Betongvaror +13,5

Övrigt byggmaterial* +13,1

VVS-material +11,9

Snickerier +9,6

Material för målning +9,2

Elmaterial +6,8

Golvmaterial +6,6

Vitvaror +4,4

Summa byggmaterial +17,2

* här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Fotnot: Kostnadsjämförelsen avser perioden december 2020–december 2021.

Källa: SCB