Logga in

Vem har rätt om VVS-montörernas löner?

Publicerad
11 feb 2019, 06:01
| Uppdaterad
11 mar 2021

Vad tjänar en VVS-montör tio år efter gymnasiet, det var temat för en av årets hittills mest lästa artiklar. Men lönerna såg misstänkt låga ut ansåg flera läsare. Vi tar alltid läsarkommentarer på allvar. Så, vad dolde sig bakom siffrorna?

Det finns åtskillig statistik som visar att yrkesprogrammen ger konkurrenskraftiga löner och goda möjligheter till jobb. Svenskt Näringsliv presenterade nyligen siffror på DN Debatt där de visade att gymnasieelever från yrkesprogrammen inom VVS och el har god chans att nå relativt höga snittinkomsterna jämfört med andra utexaminerade. 

Lista över de 20 högsta snittlönerna i VVS-branschen
VVS-företagen som toppar landets löneligor

För de med examen VVS- och fastighetsprogrammet är den årliga snittinkomsten 307 000 kr enligt debattörerna. Motsvarande siffra för elever från El- och energiprogrammet är 291 000 kr. Siffrorna bygger på bearbetat underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, och omfattar alltså samtliga utexaminerade elever.

VVS-Forum lyfte siffrorna i en artikel och flera läsare har ställt sig frågande till dessa siffror, som de anser visar för låga snittinkomster. Det har sin förklaring i det statistiska underlaget som siffrorna bygger på.

Statistik från Installatörsföretagen visar att VVS-montörer med minst tre års yrkeserfarenhet, och med anställning i något av organisationens medlemsföretag, har en snittlön på 36 925 kr i månaden, eller 443 100 kr per år. Motsvarande siffror för elektriker är en genomsnittslön på 34 425 kronor, eller 413 100 kr per år.

Indelat i åldersgrupper ser lönerna ut på följande sätt för VVS-montörer (källa: Installatörsföretagen):

Teknikinstallationsavtalet:
Så mycket höjs lönen för VVS-montörer

18–25 år

25–29 år

30–34 år

35–39 år

40–44 år

45–49 år

50–54 år

55–59 år

60–67 år

33 225

36 825

36 900

37 450

37 525

37 700

37 825

37 475

37 250

Och för elektriker:

18–25 år

25–29 år

30–34 år

35–39 år

40–44 år

45–49 år

50–54 år

55–59 år

60–67 år

31 475

34 275

34 750

35 025

35 225

35 525

35 650

35 275

34 950

Från 2017
Här tjänar VVS-montörer bäst i landet

Rimlig förklaring till Installationsföretagens högre siffror är att organisationens statistik enbart omfattar yrkesverksamma i respektive bransch, medan siffrorna från Svenskt Näringsliv och SCB omfattar samtliga utexaminerade elever från respektive program. Examen är inte det samma som jobb i branschen, men det är värt att notera att det finns mycket goda chanser till anställning inom installatörsyrken efter utbildning.

Från 2018:
Här är VVS-montörerna som tjänar bäst