Logga in

9 av 10 installationsbolag får anmärkningar av DO

Publicerad
2 dec 2020, 15:03
| Uppdaterad
17 mar 2021

Företagen i installationsbranschen lever inte upp till lagkraven. Nio av tio företag får anmärkningar i Diskrimineringsombudsmannens färska rapport. Här är punkterna de missar.

Diskrimineringsombudsmannen, DO har undersökt om 168 företag i bygg- och anläggningsbranschen med över 100 anställda har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och repressalier. 

Läs också: Dom i AD: Montören provocerades att säga upp sig

Det visade sig att drygt nio av 10 företag i bygg- och anläggningsbranschen bryter mot diskrimineringslagen.Installationsföretagen är inget undantag. Bland dem fick överväldigande majoritet, 92 procent, nedslag på minst en punkt.
Ann Frissell Ellburg

– Frapperande men inte unikt, säger Ann Frisell Ellburg, utredare på DO om resultatet.

En motsvarande undersökning som tidigare gjorts bland kommuner gav en liknande bild.

Läs också: KONSULTEN PRISAS FÖR KAMPEN MOT MACHOKULTUREN

Den vanligaste bristen gäller riktlinjer och rutiner för att förhindra repressalier, alltså att någon bestraffas för att ha anmält trakasserier, vilket är ett lagbrott. Det kravet uppfylldes bara av nio procent av företagen.

– Det finns flera olika förklaringar till varför det ser ut som det gör. Dels bristande kunskap om vad lagen kräver, många blandar ihop diskrimineringslagen med arbetsmiljölagen. Dels att man prioriterar annat, som jämställdhet och fysisk arbetsmiljö, säger Ann Frisell Ellburg.

”Rutiner och riktlinjer är lagkrav och inget man kan välja bort.”

En förklaring från arbetsgivarhåll, som bland annat framkommer i DO:s rapport, är att företagen måste lägga all kraft på att dra in jobb och därför halkar sådant som policydokument långt ner på prioriteringslistan. Men den förklaringen håller inte, menar Ann Frisell Ellburg:

– Rutiner och riktlinjer är lagkrav och inget man kan välja bort.

Att de större företagen i högre grad följde lagen fullt ut kan ha samband med resurser, ekonomi och förmåga, visar rapporten. Till exempel med hjälp av HR-avdelningar som kan och bevakar lagar och regler.

– Det måste finnas en vilja hos arbetsgivarna i byggbranschen att skaffa sig kunskap om lagens krav, avsätta tid och ha en tydlig ansvarsstruktur bland chefer och medarbetare. Det är konkreta saker det handlar om, Ann Frisell Ellburg.

Riktlinjerna ska klargöra att varken trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier är acceptabla i verksamheten.
Rutinerna ska fokusera på hur arbetsgivaren ska agera och vem den som anser sig trakasserad kan vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds.

Hon rekommenderar arbetsgivare att använda DO:s hemsida med information, guider och filmer som stöd.

”Våra medlemsföretag vill göra rätt för sig. Men de kanske inte vet var de ska börja eller vad som är de korrekta benämningarna.”

Annika HammarAnnica Hammar, expert på jämställdhetsfrågor och företagsrådgivare på Installatörsföretagen, säger att hon tar rapporten på stort allvar.

– Det är klart att det är beklagligt att det ser ut som det gör. Att arbeta med jämställdhetsfrågor, aktiva åtgärder och tydligt ta avstånd från trakasserier i alla former är en förutsättning för att i framtiden kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

– Men i installationsbranschen, precis som i många andra branscher, verkar det finnas en osäkerhet i vad dokumenten ska innehålla enligt lag.

Tar företagen inte sitt ansvar på allvar?
– Det tror jag absolut att de gör, våra medlemsföretag vill göra rätt för sig. Men de kanske inte vet var de ska börja eller vad som är de korrekta benämningarna. Därför tipsar vi alltid om att följa Diskrimineringsombudsmannens guide från början till slut.

Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads, säger att han inte är förvånad över resultatet i rapporten.

”Mycket sker i det tysta, delvis på grund av sekretess för att skydda båda parter men också för att man löser det inom företaget.”

Ulf Kvarnström– Det ser inte bra ut i rapporten och i samhället i stort. Många människor far illa. Jag förstår att det inte är lätt för företagen men hjälps man åt blir det bättre på sikt. Det är ett långsiktigt arbete.

Hur utbrett är problemet i branschen?
– Det är svårt att veta eftersom mycket sker i det tysta, delvis på grund av sekretess för att skydda båda parter men också för att man löser det inom företaget. Inte sällan blir det den som för fram frågan som blir skjuten på. Machokulturen har slagit hårt och gör att vissa upplever sig borttvingade.

FAKTA

Trakasserier och sexuella trakasserier

Här är diskrimineringsgrunderna i lagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.