Logga in

AD-dom: Uppsägningen provocerades fram av VVS-företaget

Publicerad
28 apr 2020, 06:00

En VVS-montör blev utsatt för provocerad uppsägning. Det slår Arbetsdomstolen (AD) fast och dömer VVS-företaget att betala höga skadestånds- och rättegångskostnader till motparten.

VVS-Forum skrev om fallet för drygt ett år sen när facket Byggnads hade skickat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

”Jag har inte provocerat fram hans uppsägning”

Enligt VVS-montören hade han sagt upp sig efter att ”ha blivit utsatt för utfrysning och ogrundade anklagelser”.

– Jag har inte provocerat fram hans uppsägning, han har sagt upp sig själv, sa vd:n för VVS-företaget till VVS-Forum i en tidigare intervju.

Företaget har 23 anställda och ingår i Bad & Värme-kedjan.

Nu måste VVS-företaget betala 30 000 kronor i skadestånd till montören och drygt 300 000 kronor till Byggnads för rättegångskostnader.

VVS-företaget anser bland annat att VVS-montören ”har agerat grovt illojalt mot bolaget i samband med arbetet”. Dessutom ska han ha ”framfört falska påståenden om mobbning på arbetsplatsen”.

Uppsagd i betaltvist med VVS-företag

Byggnads å sin sida menar att bolaget har ”provocerat VVS-montören att säga upp sin anställning genom att agera otillbörligt och i strid med god sed på arbetsmarknaden. Hans uppsägning ska därför jämställas med en uppsägning från bolagets sida”.

Arbetsdomstolen gick på fackets linje och slår fast att ”uppsägningen har föranletts av bolaget”, som därmed har handlat i strid med god sed på arbetsmarknaden.

Montörens uppsägning ska därför ”jämställas med en uppsägning från bolagets sida. Det har inte funnits saklig grund för att skilja honom från anställningen”, skriver Arbetsdomstolen i domskälet.

Bravida stäms av Byggnads

Däremot sänkte AD fackets krav på skadestånd till VVS-montören, från Byggnads krav på 150 000 kronor till 30 000 kronor.

VVS- montören har i dag fått anställning på ett annat VVS-företag.