Logga in

Experten: Rotera arbetsuppgifter för att rädda kroppen

Publicerad
13 jun 2023, 10:30

Håll inte på med samma sak hela tiden. Att rotera arbetsuppgifter metodiskt är ett av de bästa sätten att undvika typiska yrkesskador, menar experten Rickard Lindberg.

Timme efter timme, dag efter dag och år efter år med samma verktyg och arbetsställningar. Att arbeta på det sättet leder till både förslitningsskador och vibrationsskador. Därför är en välplanerad rotation av arbetsuppgifter ett av de bästa sätten att förebygga sjukskrivningar och långvariga problem med kroppen, menar Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Installatörsföretagen. 

Söker inte hjälp:
”De döljer vibrationsskadorna in i det längsta”

Mer om vibrationsskador:
”Det är enorm skillnad på gamla och nya verktyg”

– Rotation uppnår man genom en bra planering och att se över vilka arbeten som ska göras, hur man under dagen får tillräcklig variation så att man inte bara står och gör monotona uppgifter i långa perioder utan växlar, säger han.

Att lägga tid och kraft på att lägga upp projekt så att montörer roterar och får variation i sina arbetsmoment kan förstås möta motstånd på sina håll.

– Det finns en tradition av att ha inställningen “vi måste bli klara med det här” och att man inte hinner med. Men sliter anställda ut sig eller får känningar så riskerar de sjukskrivning och då blir det kostsamt både i tid och inkomst för alla, förutom det fysiska lidandet, säger Rickard Lindberg. 

Företagen han pratar med är inte främmande för att diskutera rotation, “de är smarta”, och han är säker på att det finns stora vinster att göra genom att använda metoden. Hur kan arbetsrotationen se ut i praktiken då?

– Man byter uppgifter med varandra så att om man gör en sak på förmiddagen så gör man något annat på eftermiddagen till exempel. Ska man göra håltagning så delar man upp det så att all håltagning och bilning inte görs på samma dag. Man varierar hela tiden så långt det är möjligt. Jobbar man över axelhöjd en stund så ser man till att jobba under knähöjd sedan och så vidare, säger Rickard Lindberg. 

Vilka sorters skador är det störst risk för när man arbetar monotont?

– Vibrationsskadorna sticker ut väldigt tydligt. Där handlar det om att komma ned i låg exponeringsfaktor för att det ska bli hållbart. Man kan planera det genom att se över vilka vibrerande verktyg som kommer att användas under dagen och ungefär vilken tid som montören exponeras för dem både i tomgång och maskinläge, säger Rickard Lindberg. 

Han nämner också vikten av att växla mellan vilken sida av kroppen man använder genom att hålla verktyget i både höger- och vänsterhanden och på så sätt undvika ensidig belastning och utsatthet för vibrationer.

Fler yrkesskador:
”Folk är jättedåliga på att använda hörselskydd, det är katastrofalt”

Tidspressen som många arbetar under är inte något som Rickard Lindberg ser som ett hinder.

– Genom bra planering så går det att göra stora vinster, det är jag övertygad om. Man måste våga tro på det här och få in ett ryggmärgstänk. Vi tjänar på att införa någon form av rotation, då orkar fler mer, färre blir skadade och därigenom blir arbetet effektivare. Tittar man på arbetsresultat och jämför roterande gäng med andra så har de betydligt högre tempo och mindre belastning.