Logga in

Snåla blandare kan minska vattenbrist

Publicerad
16 aug 2018, 11:42

Sommarens varma och torra väder har lett till vattenbrist på flera håll i landet. En ökad användning av vattensnåla blandare skulle kunna minska problemen.

Vatten motsvarande 6,2 miljoner fyllda badkar per år skulle gå att spara in i en stad av Malmös storlek, om alla invånare bytte till snålspolande blandare. Uträkningen, baserad på att en person använder genomsnitt 140 liter per dygn, är framtagen av sanitetstillverkaren Gustavsberg.

Thomas Göransson, Villeroy & Boch Gustavsberg

– De studier vi gjort visar att det i genomsnitt går att spara 20 procent av såväl kall- som varmvatten genom att byta blandare. Ändå är vattenfrågan ganska lågt prioriterad när man pratar hållbarhet och certifieringar. Det tycker jag är konstigt, säger Thomas Göransson, projektledare hos Villeroy & Boch Gustavsberg.

I en studie av blandarbyte i 267 lägenheter hos Riksbyggen i Uddevalla blev vattenbesparingen ännu större. Kallvattenanvändningen minskade med 26 procent och varmvattenanvändningen med 30 procent. Det motsvarar flera tusen kubikmeter vatten varje år – stora mängder färskvatten som skulle kunna användas på andra sätt.

Vanligtvis är tillgången på vatten i Sverige god, men på senare år har vissa områden fått stora problem med vattenbrist under sommaren. Öland och delar av Småland har haft rekordlåga grundvattennivåer flera år i rad, vilket lett till bevattningsförbud och andra restriktioner.

I juli i år uppmättes nivåer mycket under de normala i små magasin i hela södra Sverige, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU). I de stora magasinen var nivåerna under de normala i södra Norrland, Svealand och delar av Götaland.

Klimatforskarna tror inte att det handlar om tillfälliga företeelser, utan att vi kommer att få vänja oss vid mer extremt väder framöver – mer torka och kraftigare skyfall.

Under sommaren har många svenska kommuner gått ut med tips till invånarna om hur de kan spara vatten. Det handlar om att samla regnvatten i tunnor, duscha i stället för att bada, laga onödiga läckor, åtgärda droppande kranar och inte diska under rinnande vatten. Att installera snålspolande blandare och munstycken finns också med bland tipsen.

– Det finns mycket vi kan göra i våra bostäder utan att behöva ändra något i vår vardag, exempelvis byta till nya toaletter som är mer snålspolande än de äldre, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas råd.

Trots de möjligheter som finns är intresset för att spara vatten i svenska fastigheter inte särskilt stort, enligt Göransson och Mårtensson. Pris och komfort kommer alltid i första hand. Energibesparing är ofta det starkaste argumentet vid byte av blandare.

– Men det är bra att vakna upp nu, innan det är för sent. Det är vattenbrist på många håll i världen och utvecklingen går mot blandare som kan anpassas till beteendemönster, med förinställda stopp till exempel, säger Thomas Göransson.