Logga in

Så säkras schakten

Publicerad
10 dec 2018, 10:37

Läckor i schakt kan ge enorma skador. Nu finns ett enklare sätt att  förebygga problemen.

LK Systems marknadsför nu en förtillverkad schaktbotten med läckindikering som följer rekommendationerna från Säker Vatten och Boverkets byggregler (BBR).

Enligt LK Systems är det en tids- och kostnadseffektiv lösning som ger säkert montage för att förhindra vattenskador i genomgående schakt med tappvatten och värmestammar.

En prototyp av produkten som går under benämningen LK Schaktbotten Secure premiärvisades under Nordbygg 2018.

Veli Komulainen. Foto: Jan Fredriksson– En av de största utmaningarna inom byggnation är schakten och hur de ska lösas ute på arbetsplatserna. Det har alltid lösts på plats, och det betyder att det finns väldigt många olika lösningar. Några är bra, andra är mindre bra, förklarar Veli Komulainen, ansvarig för bygg & OEM hos LK Systems.

Till skillnad från en traditionell, platsbyggd schaktbotten behövs ingen samordning av olika fackmän då alla arbetsmoment kan utföras av VVS-installatören.

Läs mer: Botten är nådd i schakten

LK Schaktbotten Secure är tillverkad av pulverlackerad stålplåt och finns i tre standardutföranden, en för varm- och kallvatten samt VVC och två varianter för schakt med värmeledningar utöver detta.

Djupet är 210 mm och bredden 640 mm eller 1 080 mm med olika håldelning. Vid leverans är hålen i botten pluggade med gumminipplar

– Utöver regler för schaktbotten finns regler för isolertjocklek på ledningarna för att bland annat förebygga legionellatillväxt. Våra schaktbottnar är så stora att det går att följa rekommendationer med 50 mm isoleringsskål och vrida runt den, säger Veli Komulainen.

Den finns även möjlighet att specialanpassa schaktbotten efter andra behov.

LK Schaktbotten monteras med skruv genom avlånga stansade hål och medföljande vinkeljärn mot anslutande vägg. Det ska göra installationen justerbar vid behov.

Höjden på schaktbottnarna är 80 mm och ingen tätning krävs mot anslutande väggar.

– När det gäller schakt ska endast droppläckage upptäckas och då behövs ingen tätning mot väggarna, säger Veli Komulainen.

Anders Neander. Foto: Jan FredrikssonSchaktbottnar har väckt stort intresse under senare år. I våras avslutades projektet ”Typlösningar för schaktbottnar” som konstaterade att byggbranschen borde inrikta utvecklingsarbete för förtillverkade lösningar.

Det resulterade också ett komplicerat förslag till platsbyggda schakt som liknar uppbyggnaden av ett våtrum. Anderas Neander, projektledare hos Säker Vatten, konstaterade då att lösningen inte var ekonomisk rimlig.

Förslag till uppbyggnad enligt projektet:

  • Uppbyggnad av slitsbotten med exempelvis EPS Betong eller Leca och dolomit. Låt torka.
  • Se till att locket sitter på plats på läckindikeringen så att inte avjämningsmassan kan rinna igenom.
  • Applicera självnivellerande avjämningsmassa, börja längst bort från läckindikeringen så att den hamnar på den lägsta punkten. Låt torka.
  • Rensa bort avjämningsmassan från läckindikeringen och hylsor så att tätskiktet kan fästas direkt mot den.
  • Applicera vidhäftningsprimer på slitsbotten och 5 cm upp på väggen. Låt torka.
  • Applicera tätningsmembran i två omgångar på slitsbotten, 5 cm upp på vägg och rör.

”Typlösningar för schaktbottnar” var ett samverkansprojekt mellan Säker Vatten och Installatörsföretagen finansierat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).