Logga in

Assemblin får order från Serneke

Publicerad
21 feb 2020, 10:12

Ordervärdet uppgår till 90 miljoner kronor när Assemblin ska sköta de komplexa installationerna i det nya badhuset bredvid utomhusbadet Tinnerbäcksbadet i Linköping.

Installationer inom el, säkerhet, VS och kyla utförs av Assemblin i det nya badhuset, som byggs vid utomhusbadet Tinnerbäcksbadet. Ordervärdet uppgår till omkring 90 miljoner kronor.

Också Assemblins ägare: Triton har sålt samtliga aktier i Caverion

Badhuset blir cirka 21 700 kvadratmeter stort och ska innehålla en mängd bassänger, bland annat en med tävlingsmått samt plats för åskådarläktare. I badhuset kommer också finnas avdelningar för lek, träning och avkoppling.

”Vårt uppdrag omfattar värme, kyla, sanitet och markvärme, men även värmeåtervinning från duschar. Det känns bra att vi kan bidra till en bra helhetsbild för projektet när det gäller hållbarhet.”

För den arkitektoniska designen har det danska arkitektkontoret 3XN i Köpenhamn svarat, på uppdrag av Lejonfastigheter AB. Det nya badhuset ersätter det tidigare som byggdes 1965 vid den konstgjorda badsjön Tinnerbäcksbadet. Anläggningen beräknas stå klar sommaren 2022.

– Vårt uppdrag omfattar värme, kyla, sanitet och markvärme, men även värmeåtervinning från duschar. Det känns bra att vi kan bidra till en bra helhetsbild för projektet när det gäller hållbarhet, säger Leif Olofsson, filialchef vid Assemblin VS i Linköping.

Assemblins koncernchef: ”Vi vill lokalt vara bästa installatör i varje teknikområde”

– Installationer i badhus är komplexa och det ställs höga krav inte minst inom säkerhet. I Tinnerbäcksbadet installerar vi badlåssystem och drunkningslarm. Vi utför även omfattande arbeten inom kraft, tele, data samt en solcellsanläggning, berättar Andreas Markl, filialchef vid Assemblin El i Köping

Uppdragsgivare är Serneke och Assemblin driver eldelen av projektet i samverkan mellan filialerna i Linköping och Köping. Beställare och beställarombud är Linköpings kommun och Lejonfastigheter AB.

Installationskonjunkturen: Fyra installationsbolag svarar om vart svensk ekonomi är på väg