Logga in

Varmt väder sänker värmepumpsförsäljningen

Publicerad
21 jan 2020, 15:30

Nedgång för alla segment.

Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen inom alla värmepumpsegment och totalt minskade den med 4 procent, rapporterar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Försäljningen har successivt dämpats under året och den totala försäljningen 2019 blev oförändrad jämfört med året innan.

Under fjärde kvartalet minskade försäljningen av luft-vattenvärmepumpar med 6 procent.

Rostiga järnrör stoppade värmepumpen – VVS-företaget får betala över 67 000 kronor

Nedgången för frånluftsvärmepumpar började redan hösten 2017 och trenden har fortsatt under hela 2019. Minskningen under fjärde kvartalet var 8 procent.

Den minskade försäljningen av frånluftsvärmepumpar är en naturlig konsekvens av det minskade småhusbyggandet, uppger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

– Den dämpade försäljningen under sista kvartalet har sannolikt även påverkats av det osedvanligt varma vädret, säger han i ett pressmeddelande.

Köldmediet läckte när värmepumpen flyttades – Ventilernas självstängning fungerade inte

Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar minskade med 1 procent under samma period. För helåret ökade försäljningen för denna produktgrupp med 5 procent.

På marknaden för större fastigheter är trenden densamma. Efter att ha ökat med dryga 25 procent under första kvartalet har försäljningen planat ut och legat jämnt med 2018. Sista kvartalet ökade den med 1 procent och på helårsbasis landade försäljningen på plus 5 procent.

Värmepumpföretags miss blev en dyr affär – Kunden fick rätt två år efter försäljningen 

Per Jonasson är hoppfull inför 2020.

– Då utbytesmarknaden på villasidan nu tydligt kommit igång förväntar vi oss stabil försäljning även under 2020. Marknaden för större fastigheter har haft en positiv trend de senaste åren. Det finns inget som talar för att den ska brytas.