Logga in

Därför minskar försäljningen av frånluftsvärmepumpar

Publicerad
15 apr 2019, 15:28

Trendbrott efter sex års uppgång.

För frånluftsvärmepumpar har vi sett en stadig försäljningsökning sedan 2013. Trenden med försäljningsökningar bröts under första kvartalet då de minskade med 11 procent.

Nybyggnationen av småhus har stor påverkan på försäljningen av frånluftvärmepumpar, då frånluftsvärmepumpar främst installeras i dessa byggnader. Under 2018 minskade antalet påbörjade byggnationer av småhus med 17 procent, enligt SCB, och trenden verkar hålla i sig även under början av 2019.

Köldmediet läckte när värmepumpen flyttades – Varuhuset får stå för reparationen

Första kvartalet 2019 börjar som 2018 avslutades, med positiva försäljningssiffror för luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar.

Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) hade en fortsatt kraftig ökning under första kvartalet, + 16 procent. Den ökningen är i samma nivå som sista kvartalet 2018. Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade under första kvartalet med 15 procent.

Totalt ökade försäljningen 5 procent jämfört med föregående år.

Kylbranschen kritisk till butiksförsäljningen av luft/luftvärmepumpar – ”Många installationer utförs av personer utan certifikat”

Det är en positiv utveckling även på marknaden för värmepumpar till större fastigheter. Under första kvartalet 2019 ökade försäljningen inom detta segment med 20 procent.

– Försäljningsutvecklingen följer helt våra förväntningar, möjligtvis då med en något större ökning för luft-vatten- och vätska-vattenvärmepumpar än väntat. Minskningen för frånluftsvärmepumpar följer förändringarna i nybyggnationen av småhus med något kvartals eftersläpning. Dessa trender tillsammans med ett fortsatt stort intresse för fastighetsvärmepumpar förväntas bestå även fortsättningsvis, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.