Logga in

Installatörsjätte får backa om värmepumpgaranti

Publicerad
13 aug 2019, 09:14

När luft/luftvärmepumpen gick sönder hos villaägaren i Västerås tog han för givet att garantin gällde. Men installatörsjätten hade en annan syn på saken och fallet fick avgöras i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Det var i september 2013 som en villaägare köpte en luft/luftvärmepump, en så kallad Sverigepump av YIT, nuvarande Caverion. Priset på närmare 23 000 kronor avsåg både pumpen och installationen.

Tingsrätten: Huvudkranen behöver inte stängas av vid VVS-arbeten

I januari 2019 havererade luft/luftvärmepumpen. Köparen kände sig dock lugn, eftersom han hade garanti på värmepumpen, som dessutom genomgått garantiservice.

Av de dokument han fått vid köpet angavs att Sverigepumpen hade sex års garanti samt att Caverion var auktoriserad återförsäljare till underleverantören Kinnan.

Men installatörsjätten motsatte sig först kravet och pekade på att företaget lämnar två års garanti. Caverion menade också att leverantören, Kinnan, lämnar fem eller sex års garanti och att det är dit som reklamationen ska riktas.

”Det finns inget i fakturor eller övriga dokument som talar om två eller fem års garanti, vilket Caverion påstår”, menade villaägaren som anmälda Caverion till ARN.

”Rutinen är att om det uppkommer fel ska företaget kontakta leverantören, få ärendet godkänt och reservdel ska skickas till företaget”, framförde Caverion till ARN.

Nämnden: Besiktningsmannen agerade vårdslöst

Men Caverion backar nu och kommer att åtgärda den trasiga värmepumpen.

– Vi beklagar att just detta ärende tagit tid. Naturligtvis följer vi rådande konsumentlagstiftning och kommer att följa ARN:s rekommendationer. Trots att detta sträcker sig en tid tillbaka har vi kommit överens med vår leverantör och vi kommer tillsammans se till att kunden får en fullt fungerande anläggning igen, säger Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef på Caverion till VVS-Forum.

ARN påpekar att det är sex års garanti som gäller och att Caverion ansvarar för fel på värmepumpen. Av de handlingar som villaägaren har gett in i ärendet framgår att garantitiden har angetts till sex år.

Rostiga järnör stoppade värmepumpen

Nämnden konstaterar att reklamationen av varan har skett inom den i garantin angivna tiden. Caverion ansvarar därmed för felet och ska därför rekommenderas att avhjälpa det.

ARN rekommenderar Caverion att utan kostnad åtgärda felet på villaägarens luft/luftvärmepump, vilket företaget nu säger att man kommer göra.