Foto: Getty Images

Tingsrätten: Huvudkranen behöver inte stängas av vid VVS-arbeten

Publicerad: 01 juli 2019 Text: Eva-Maria Fasth

VVS-montören stängde inte av husets huvudkran och orsakade en vattenskada för miljontals kronor. Nu har rätten avgjort fallet.

Under hösten 2015 ville en bostadsrättshavare i Huddinge renovera badrummet. En VVS-montör, med 35 års yrkeserfarenhet, skulle installera nya rör.

Golvbrunnen sattes igen vid badrumsrenoveringen

På både kall- och varmvattenröret fanns befintliga avstängningsventiler, minikulventiler med klämringskopplingar.

Men VVS-montören stängde inte av huvudkranen som fanns i fastighetens föreningslokal och försåg hela huset med vatten.

"VVS-montören har inte heller brutit mot vad som är norm inom VVS-branschen, genom att inte stänga av huvudkranen inför arbetet." Södertörns tingsrätt

En trycksatt varmvattenledning släppte från klämringskopplingen och vatten strömmade ut i badrummet och sedan vidare ut i övriga byggnaden.

VVS-montören försökte först hindra vattenutströmningen med sin kropp, men omkring 600–900 liter vatten strömmade ut under 20–30 minuter och orsakade omfattande skador i byggnaden.

Kallvattnet blev 37 grader varmt efter stambytet

Bostadsrättsföreningens försäkringsbolag stämde VVS-företaget, inför Södertörns Tingsrätt och krävde närmare 1,9 miljoner kronor, motsvarande kostnaden för att reparera skadorna.

VVS-företaget menade att ”den befintliga kopplingen inte var korrekt monterad” och begärde att skadeståndet skulle jämkas.

Något som också fick stöd av ett sakkunnigutlåtande från en Säker Vatten-utbildad VVS-montör med lång yrkeserfarenhet.

Bostadsrättsföreningen ska dessutom ha gjort sig skyldig till vårdslöshet, enligt VVS-företaget, då föreningen med hänsyn till VVS-arbetena skulle ha stängt av huvudkranen för hela huset.

Tingsrätten går på VVS-företagets linje och anser att det inte finns något som visar att VVS-montören agerat oaktsamt vid de inledande arbetena.

Förlorar lägenheten efter rörmokarens missar

VVS-montören har inte heller brutit mot vad som är norm inom VVS-branschen, genom att inte stänga av huvudkranen inför arbetet, menar rätten.

Samtidigt menar tingsrätten att det är rimligt att en fackman vidtar vissa försiktighetsåtgärder innan arbeten påbörjas och att VVS-montören därmed har brustit i aktsamhet.

Men Södertörns tingsrätt slår fast att vattenskadan orsakats av att den sen tidigare felmonterade kopplingen och beslutar att försäkringsbolaget ska ersätta VVS-företagets rättegångskostnader på drygt 460 000 kronor.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Svea hovrätt senast den 10 juli. Prövningstillstånd krävs dock.

Fler nyheter

Han gör godaste matlådorna

16 jan 2020 | Matlådorna hos VVS-montörerna på Bankeryds Rör är något alldeles extra. Inte en Mamma Scan-köttbulle så långt ögat når, däremot bjuds det på hemlag...