Logga in

Byggstart för innovationsprojekt i Göteborg

Publicerad
12 jun 2017, 14:55

Ventab och LG Contracting är inblandade i entreprenaden i Johanneberg Science Park etapp 2 som får ovanliga tekniska lösningar.

I början av juni startade bygget av Johanneberg Science Park etapp 2 (JSP2) i Göteborg. JSP2 blir ett ”working lab” där innovationsprojekt ska pågå både under och efter byggtiden. Bland involverade entreprenörer ingår Ventab och LG Contracting.

Ett stenkast från experimenthuset HSB Living Lab på Chalmersområdet bygger Akademiska Hus JSP2 som är en investering på 380 miljoner kronor. Den klarröda byggnaden ska bli ett kontorshus på drygt 9 500 m² fördelat på sex plan med fler än 400 arbetsplatser. Den kommer att bestå av kontor, lärosalar, café, restaurang och gemensamma ytor.

”BIM är tänkt att tas ett steg längre i det här projektet genom att det kommer att användas även i förvaltningsskedet. Temperatur och CO2 kommer att visualieras i BIM-modellen.”

Martin Persson, Ventab styr

Samtidigt blir JSP2 en test- och demonstrationsarena för innovationsprojekt både under och efter byggperioden. Akademiska Hus har formulerat tre innovationsutmaningar för projektet: ”flexibla och digitala lärmiljöer och arbetsplatser”, ”värdeskapande mötesplatser” och ”ett klimatanpassat och resurseffektivt hus med ett lågt CO2-avtryck”.

Ett antal innovationsgrupper ansvarar för idéer och hur de ska förverkligas. Meningen är de ska ta fram nya lösningar som kan användas även i framtida projekt.

Ventab ansvarar för ventilation och fastighetsautomation i projektet.      

– BIM är tänkt att tas ett steg längre i det här projektet genom att det kommer att användas även i förvaltningsskedet. Temperatur och CO2 kommer att visualieras i BIM-modellen, berättar Martin Persson, projektledare på Ventab Styr som sitter med i gruppen för kommunikation och infrastruktur.

Den ursprungliga planen var fem ventilationsaggregat, men antalet har sedan successivt bantats ner.

– Nu är det nere på bara ett stort aggregat som platsbyggs i mitten av källaren, en yta som annars kan vara svårt att använda på ett vettigt sätt. Därmed frigörs översta planet helt till kontorsytor. En annan fördel är att det går använda väldigt låga luftflöden vilket är bra vid tillfällen när huset inte används så mycket, säger Martin Persson.

En så stor del av byggnaden som möjligt kommer att drivas med likström. Bakgrunden är bland annat att huset får mycket solceller på taket. Därmed behöver man inte växla fram och tillbaka till växelström vilket skulle leda till effektförluster. Det kommer även att finnas ett stort batterilager för solenergin. Klart är att ventilationsaggregatet kommer att drivas med likström.

– När solen lyser som mest är samtidigt som ventilationsaggregaten behöver gå som mest. Därmed kan energin från solcellerna användas direkt för ventilationen utan att lagras. Det innebär också lägre effektförluster, påpekar Niklas Beckman, Ventabs projektledare för ventilation.

Värmen till JSP2 produceras lokalt i panncentralen på Chalmersområdet. Byggnaden kommer till stor del att kylas med frikyla som erhålls nattetid och lagras i fasändrande material, ett så kallat PCM-lager, för behovet dagtid.

PCM-lagret blir stort och kommer att inrymmas i en befintlig intilliggande byggnad, Väg- och vattenbyggnads tidigare lokaler.

– Det är ett bra tänk när det gäller resursutnyttjande att använda sig av befintliga byggnader som inte används längre, säger Martin Persson.

Ordervärdet för Ventab är cirka 15 miljoner kronor för ventilationsdelen och styrentreprenaden är värd ungefär 4 miljoner kronor.

LG Contractings nystartade filial i Göteborg installerar VS och sprinkler till ett totalt ordervärde av cirka 16 miljoner kronor.

JSP2 drivs som ett samverkansprojekt med Akademiska Hus som byggherre och Byggdialog som byggentreprenör. ÅF är VVS-projektör, Bengt Dahlgren är brandprojektör och Ramböll är elprojektör. SP-gruppen i Karlstad har elentreprenaden.

Målsättningen är att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Huset får trästomme och bland hållbarhetsmålen ingår även förnybar energi och låg vattenförbrukning. Energianvändningen beräknas till under 35 kWh/m2 år, exklusive hyresgästenergi. 

Sommaren 2019 ska projektet vara klart.