Logga in

”Vi kommer att testa snabbare än i laboratorium”

Publicerad
9 maj 2019, 09:11

Med hjälp av öppen innovation lyfter Lindab fram betydelsen av ett bra inomhusklimat. Motivet är delvis självbevarelsedrift. 

Nicklas FribergHallå där, Nicklas Friberg, chef för nystartade Lindab Innovation Hub.

Varför gör Lindab det här?

– Vi vill öka kunskapen kring inomhusklimatet, som ofta inte är så bra som det borde vara. Ventilationsbranschen har försökt att belysa det under lång tid, men vi tycker inte att det fått den effekt som vi önskar. Nu vill vi ta ett ansvar och driva frågan med en kommersiell drivkraft, men till gagn för alla. Öppen innovation är ett sätt att kunna sprida kunskapen mellan olika funktioner, företag och branscher för att det i slutänden ska bli ett bättre inomhusklimat. Ur Lindabs perspektiv finns det annars på sikt en risk för att våra produkter inte får det erkännande som de är värda. 

Nytt system gör det enkelt med FTX i hus med självdrag

Hur kommer det att gå till?

– Vi har en öppen kontorsmiljö, en så kallad co working space, på kontorshotellet Mindpark i Helsingborg. Vi har valt att sätta oss utanför Lindab för att vi ska kunna få inspiration av andra och för att andra ska inspireras av oss. Avsikten är att skapa debatt kring inomhusklimatet. Vi kommer att arrangera seminarier där vi driver olika teser för att få igång en diskussion. Parallellt med det kommer vi att genomföra experiment. Vi kommer att testa olika saker på ett snabbare sätt än traditionellt i laboratorium, vilket ofta tar ganska lång tid om det ska göras på ett bra sätt. 

Vad kommer ni att testa?

– Allt från ny teknik, produkter och system till affärsmodeller. Det kan till exempel vara att testa en sensor tillsammans med en produkt och prova olika typer av trådlösa tekniker. Vi kan också få inspiration från andra branscher och se om det går att integrera funktioner på ett helt annat sätt än tidigare. Det blir mycket kring digitalisering och hur man kan dra slutsatser från olika data. Det kan även handla om att göra olika typer av pilotinstallationer hos olika kunder för att involvera både kunder och slutanvändare i ett tidigare skede. Vi kommer vara tydliga med att det är experiment där vi försöker svara på en hypotes, och inte ett sätt att lansera en ny produkt. 

”Fuktproblem berodde inte på FTX-aggregat med roterande värmeväxlare”

Vilken bakgrund har du?

– Jag har jobbat inom försvarsindustrin. Det jag tar med mig därifrån är att ha ett system- och helhetstänk samt ledarskap och uthållighet.