Logga in

Får betala för annat företags installation

Publicerad
7 feb 2019, 06:00

”Felet beror inte på värmepumpen, utan på att cirkulationspumpen var defekt, som varken är köpt eller installerad av oss.” Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar företag betala för annans arbete.

Ska säljaren av en luft/vattenvärmepump som slutat fungera även stå för kostnaden för installationen, som var gjord av ett annat företag? 

Därför lyfter försäljningen av värmepumpar

I juli 2016 köpte en 59-årig villaägare i Skåne en luft/vattenvärmepump för närmare 35 000 kronor av e-handelsföretaget Arc E-Commerce.   

Efter drygt ett år, i september 2017, slutade värmepumpen att fungera. Enligt villaägaren visades en felkod som indikerade köldmediebrist, trasig kompressorsensor eller trasigt kretskort.   

Därför får de böta för värmepumpen

Han reklamerade felet och anmälde senare ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).  

Villaägaren berättade att Arc-E-commerce sagt att garantitiden var slut och att han måste bevisa att det var ett ursprungligt fel.

Företaget tänkte inte ersätta utlägg för extern hjälp. Samtidigt kände 59-åringen att han var tvungen att försöka reparera värmepumpen, med tanke på vinterhalvåret.  

Efter en första felsökning, utförd av en extern tekniker, beställdes ny givare, sensor och kretskort av Arc E-Commerce. När de nya delarna monterades gick värmepumpen i gång i några timmar, men slutade sedan att fungera.   

Vid nästa felsökning provtrycktes och läcksöktes köldmediesystemet, men någon läcka hittades inte. Det visade sig senare att sensorn som skickats av Arc E-Commerce var felaktig.   

Villaägaren krävde dels att köpet av värmepumpen skulle hävas, dels skadestånd. I kravet ingick en kostnad på närmare 11 000 kronor för installationen av värmepumpen, men inte inköpet av en cirkulationspump som gjordes i samband med installationen.   

59-åringen ville också bli ersatt för demonteringen av värmepumpen.   

Arc E-Commerce accepterade villaägarens krav på hävning, men gick bara med på delar av skadeståndet. Arc E-Commerce ansåg sig heller inte skyldigt att ersätta den ursprungliga installationen, eftersom den tjänsten inte var köpt av företaget.  

Kopplade rören fel till värmepumpen

– Det vi motsatt oss är de orimliga kostnaderna för tredje part, däribland installationskostnaden, som även inkluderade ett köp och installation av cirkulationspump från installatören, men där kunden bara gjort avdrag för priset på cirkulationspumpen, säger Joacim Boivie, vd på Arc E-Commerce AB, till VVS-Forum.  

ARN konstaterade att villaägaren har rätt att få den första installationskostnaden ersatt, “eftersom det är en kostnad som blir onödig mot bakgrund av hävningen av köpet”.  

Samtidigt gav nämnden Arc E-Commerce rätt i att det kunde ifrågasättas om inte visst arbete vid reparationen avsåg cirkulationspumpen och gav villaägaren ett lägre skadestånd än det yrkade. 

Nämnden rekommenderade att villaägaren har rätt till ersättning med närmare 55 000 kronor.  

Värmepumpar från nätet får kunder att klaga

Bortmonteringen av värmepumpen ska ske utan kostnad för villaägaren antingen genom att Arc E-Commerce utför arbetet eller ersätter för detta, enligt nämndens rekommendationer. 

– Det ursprungliga felet beror inte på fel på värmepumpen, utan på att cirkulationspumpen var defekt, som varken är köpt eller installerad av oss, säger Joacim Boivie, som anser att det är installatören som är ansvarig för samtliga problem.  

– Men då vi missat detta i vårt svar till ARN och redan medgivit hävning samt på felaktiga grunder tagit på oss ansvaret, så får vi stå för det. Oavsett vad vi tycker om ARN:s beslut, så kommer vi att följa nämndens rekommendation, förklarar han.