Logga in

Här är nyckeln till digitaliseringen

Publicerad
20 nov 2018, 12:00

Alla byggprodukter ska få enhetliga identiteter. Det är en av nyheterna när digitaliseringen blir allt mer konkret.

Många förutspår att digitalisering kommer att spara tid och pengar för bygg- och installationsbranscherna. Nu pågår arbetet med att förverkliga visionerna. En nyckel till framgång är att ge alla produkter enhetliga identitetsbeteckningar, så att produkterna blir sökbara.

– Produkt-id är bärare av information och en förutsättning för digitalisering, säger Hans Karlsson, vd hos VVS-Info.

Under Digitaliseringsdagen Installationsbranschen i november berättade han om det pågående arbetet med att ge alla bygg- och installationsprodukter nya identitetsbeteckningar. En stor satsning är BIP – Building Information Properties, som kompletterar BIM (byggnadsinformationsmodeller).

Läs mer: ”Utan installatörer – ingen digitalisering”

– Vi behöver id:n som kan användas på liknande sätt genom hela värdekedjan. Först då blir modellerna intelligenta, säger Hans Karlsson.

Det som krävs för att produktdata ska bli riktigt användbar är att den erbjuder spårbarhet (vilka produkter som finns i fastigheten), information långt bakåt i tiden, att data är sökbar och att innehållet kan tolkas av alla.  

I VVS-branschen används sedan länge så kallade RSK-nummer och för elbranschen finns E-nummer. Många tillverkare använder också internationella artikelnummer, GTIN. Men det räcker inte, menar VVS-Info.

– Vi behöver strukturerade produktegenskaper som gärna följer de internationella standarder som finns, exempelvis ETIM, säger Marcus Stenvall, produktionsansvarig hos VVS-Info.

Läs mer: Svårt bli bättre på sakernas internet

Införandet av BIP sysselsätter för närvarande ett flertal konsulter. Per Ström hos Avantec har ansvarat för den tekniska uppbyggnaden av BIP. Han arbetar nu med ett nytt projekt för att integrera BIP och ETIM.

– Den kombinationen blir riktigt fin. Det blir enklare att skapa en bra teknisk beskrivning, som gör att konsulter kan kravställa bättre på varje produkt. Det ger också ökad konkurrens när fler produkter går att jämföra, säger Per Ström.

Viktigt i sammanhanget är möjligheten att integrera olika dataflöden. Produktinformation bör gå att exportera till IFC-format eller Word. För den som redan nu vill koppla ihop produktdata med annan data finns verktyget Bim Bucket.

Läs mer: De gör tuffaste testerna av ventilationen

Ju mer information om en byggnad som finns tillgänglig digitalt, desto mer användbara blir också nyutvecklade verktyg med Augmented Reality (AR). En installatör på fältet kan då enkelt få all nödvändig information via sin mobiltelefon. Genom att rikta kameran mot taket eller golvet går det direkt att se vilka installationer som döljer sig där.

Fakta BIM och BIP

BIM, byggnadsinformationsmodellering, är samlingsnamnet för arbetssätt och digitala modeller som används vid planering och uppförande av byggnadsverk.

BIP, byggnadsinformationsbeteckningar, ska göra informationsflödet mellan projektörer, byggare, installatörer, drift och förvaltning mer effektivt. Mer info på www.bipkoder.se