Logga in

Säkerheten stressas bort

Publicerad
4 okt 2018, 11:21

Många svenska hantverkare har helt enkelt inte tid med säkerhetsarbetet. Det visar en undersökning med nästan 1 000 europeiska hantverkare.

Det finns för lite tid till att se över säkerheten på arbetsplatsen. Sju av tio svenska hantverkare uppger i en undersökning att de sällan eller aldrig tar en paus för att kolla att säkerhetsregler följs.

I Europa ägnar majoriteten av de professionella hantverkarna mindre än 20 minuter per dag åt arbetshälsa och säkerhet.

Läs mer: Över 7 600 olyckor i installationsbranschen

Siffrorna framkommer i en undersökning utförd av Splendid Research, på uppdrag av företaget Bosch. I undersökningen deltar 952 professionella hantverkare i åldrarna 18 till 65 år, varav 106 från Sverige. Övriga kommer från Tyskland, Spanien, Italien, Portugal, Storbritannien, Frankrike och Beneluxländerna.

Av svaren framgår också att 25 procent av de svenska hantverkarna upplever hälso- och säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen som störningsmoment. Ungefär 20 procent uppger att de inte lägger någon tid alls på att följa säkerhetskraven. Det är färre än i många andra EU-länder.

Läs mer: Judo på jobbet ger färre fallolyckor

Samtidigt anses hörselskydd och skyddsglasögon som viktigt – 40 procent av de svenska hantverkarna tycker att dessa skydd är de viktigaste säkerhetsåtgärderna. 27 procent använder skyddsfunktioner som är inbyggda i verktyg. Bland funktionerna är det lägre volym och vibrationsskydd som efterfrågas av flest hantverkare. Även skydd mot damm anses viktigt.

Användning av säkerhetsutrustning är allra viktigast vid arbete i metall, uppger nästan hälften av alla svarande.

Läs mer: Nytt initiativ mot olyckor i byggbranschen