Logga in

Därför stänger Östberg Enköpingsfabriken

Publicerad
26 sep 2018, 08:54

Östberg slutar tillverka stora specialbyggda aggregat.

H Östberg AB omorganiserar och samlar all produktion till Avesta. Tillverkningen av större aggregat i standardstorlekar flyttar från Enköping till Avesta. Produktionen i Enköping av större skräddarsydda aggregat för offentliga miljöer kommer att avvecklas.

Peter Jakobsson– Tillverkningen av aggregat för större offentliga miljöer startade 2011/2012 och vi har egentligen aldrig fått någon tillfredsställande lönsamhet i den verksamheten. Vi vill fokusera våra resurser på att utveckla sortimentet för det affärssegment där vi är starkast, vilket är bostäder, skolor och offentliga mindre lokaler, säger Peter Jakobsson, koncernchef för Östberg Group.

Han tillägger att bolaget växer mycket i Mellanöstern och Asien, vilket också kräver resurser.

Läs mer: CA Östberg och Suxess ERV fusionerades

Tillverkningen som läggs ner motsvarar ungefär hälften av verksamheten i Enköping.

– Vi inleder förhandlingar med facken i nästa vecka. Vi räknar med att tillverkningen i Enköping kommer att fortsätta som i dag året ut och påbörja avvecklingen därefter. Hela avvecklingen ska vara genomförd i mitten av 2019, säger Peter Jakobsson.

28 anställda i Enköping har varslats om uppsägning.

– Vi räknar med att en del av dem kommer att erbjudas anställning i Avesta och vår förhoppning är att de följer med. Hur många beror på utfallet av förhandlingarna, säger Peter Jakobsson.

Läs mer: Östberg har startat ny tillverkning

Att samla all produktion i Avesta ger kunderna smidigare logistik och kraftfullare produktutveckling, uppger han. För Östberg innebär flytten dessutom större effektivitet och bättre produktionsflöde.

I Avesta produceras i dag ventilationsprodukter för bostäder, skolor och mindre offentliga lokaler.