Logga in

Sämre läsförmåga efter yrkesutbildning utan teoretiska ämnen

Publicerad
21 aug 2018, 08:41

Läsförståelsen senare i livet var sämre bland de som gått yrkesprogram på 60-talet än de som gått på 90-talet, enligt en nordisk studie.

Den som gått en yrkesutbildning utan teoretiska ämnen har sämre läsförståelse senare i livet. Det här visar en ny nordisk studie med svenska och danska elever i olika årskullar.

– Läsförståelsen är lägre hos de som läst 1960-talets kursplaner med små inslag av allmänna ämnen jämfört med de som läst 1990-talets med 25 procent allmänna ämnen, säger Mats Myrberg, professor emeritus KTH och Stockholms universitet.

Läs mer: Så vill de förändra branschen

Resultaten i studien förstärks av att danska elever också undersökts och de har behållit sitt lärlingssystem. Deras läsförståelse var lika dålig i båda åldersgrupperna.

– Vår data från Danmarks lärlingsutbildning visar lägre läsförståelse, men ingen skillnad mellan generationerna, säger Mats Myrberg.

– Jämförelsen mellan Danmark och Sverige stärker slutsatsen att ökade inslag av allmänna ämnen i gymnasiets yrkesutbildningar har en gynnsam inverkan på den livslånga utvecklingen av läsförmåga, säger Marias Rasmusson, forskare vid Mittuniversitetet.

Ett annat resultat från studien är att skillnaden i läsförståelse senare i livet mellan de som gått yrkesinriktade och högskoleförberedande program.

– Resultaten i vår studie visar på de ”allmänna ämnenas” roll i yrkesutbildningen. säger Mats Myrberg.

Läs mer: Den ljusnande framtid är svår

Samtidigt har skillnaden halverats på 30 år och den utvecklingen syns inte i Danmark som hållit fast vid lärlingssystemet.

Yrkesprogrammen i Sverige har haft svårt att attrahera elever på senare år, trots att utbildningarna i hög grad leder till jobb.

Läs mer: VVS-montörer får plugga vidare

Andra studier i både Sverige och utlandet pekar på att det som görs under skoltiden har stor påverkan på den fortsatta utvecklingen av läsförmågan.