Logga in

Därför säljer Ömangruppen VS-verksamheten

Publicerad
23 aug 2018, 09:19

Sandbäckens har tagit över Ömangruppen VS Teknik i Kalmar och nu fördjupas samarbetet i projekt.

Sandbäckens har tecknat avtal om en verksamhetsövergång av Ömangruppen VS Teknik AB i Kalmar med ett 20-tal medarbetare. Verksamheten omsatte förra året 50 miljoner kronor.

Läs mer: Ömangruppen förvärvar Ace Gruppen.

VS Teknik, som främst sysslat med entreprenadverksamhet, blev en del av Ömangruppen genom förvärvet av Ace Gruppen i början av året. Ömangruppen startade sin projektverksamhet för 1,5 år sedan, men där ingick inte entreprenader inom VS.

– I entreprenadverksamheten har vi i egen regi framför allt utfört ventilationsmontage, men även kyla och automation. Inom andra teknikområden har vi anlitat underentreprenörer i våra totalentreprenader. Vi saknar de resurser internt som krävs för att kunna driva verksamheten fullt ut inom VS-teknik och verkar därför via samarbetspartner på området, säger Ömangruppens vd Peter Arvidsson.

Läs mer: Sandbäckens installerar i Icon i Växjö

Ömangruppen har tidigare anlitat Sandbäckens som underentreprenör inom VS, bland annat i rekordprojektet Icon i Växjö.

– Vi har hittat en bra samarbetsform med Sandbäckens och har kunnat bidra med affärer till varandra. Därför insåg vi att det bästa vore om Sandbäckens förvärvade VS-verksamheten av oss och att vi fortsätter att köpa tjänster av varandra i projekt. Tillsammans kan vi erbjuda en totallösning oberoende vem av oss som har kundkontakten, förklarar Peter Arvidsson.

Han påpekar att övergången underlättas av att många medarbetare inom Sandbäckens och VS Teknik tidigare har arbetat tillsammans hos andra företag i branschen. 

– De har varit kolleger tillbaka i tiden så det blev en bra lösning även av den anledningen.

Läs mer: Så ska Sandbäckens bli lönsamt

Sandbäckens startade nyligen verksamhet i Kalmar och köpet av VS Teknik den 6 juli innebar ett snabbt och stort tillskott vid etableringen.

Ömangruppen och Sandbäckens genomför nu flera gemensamma projekt i Kalmar, Oskarshamn och Karlskrona som tidigare låg i VS Teknik, men som nu har övertagits av Sandbäckens. 

Bolagen kommer nu att utöka samarbetet i projekt eftersom kärnverksamheter och spetskompetenser kompletterar varandra väl, uppger de.

– Vårt tidigare samarbete har främst gällt Kronobergs län och Växjö samt något projekt i Jönköping. Nu öppnar sig möjligheter för samarbete förutom i Kalmar även i Blekinge, Jönköpings län och Skåne på orter där vi båda är etablerade, säger Peter Arvidsson.