Logga in

Ny portal samlar kunskap om legionella

Publicerad
7 jun 2018, 08:53

Legionella är både ett hälsohot för allmänheten och ett arbetsmiljöproblem för installatörer. Nu öppnar webbportalen stoppalegionella.se.

Thomas HelmersonFörra året blev 196 svenskar svårt sjuka av bakterien legionella. Att få legionella kan leda till allvarliga problem med hälsan långt efter tillfrisknandet och i värsta fall döden.

Stoppa Legionella är den första webbportalen med samlad information om hur bakterien hindras med bättre VVS-installationer.

– Det står lite om legio­nella hos Folkhälsomyndigheten om sjukdomen och det står lite i Boverkets byggregler om kraven. Men det finns inget ställe där allt finns samlat. Legionellaportalen ska vara samlingspunkten för legionella, säger Thomas Helmerson, vd på Säker Vatten.

Han menar att det inte är meningen att informationen ska vara djupgående, den ska vara enkel och lättbegriplig för exempelvis brukare eller småhusägare.

Läs mer: Legionella orsakade fyra dödsfall

Det senaste fallet i Kista i augusti förra året gör behovet aktuellt. Då spreds vattendimma från ett kyltorn på ett tak. Åtta personer insjuknade och fyra av dem dog senare.

– Legionella är fruktansvärt för dem det drabbar. För våra medlemsföretag är det även ett arbetsmiljöproblem. De har medarbetare som har blivit sjuka efter att de till exempel har tömt varmvattenberedare, säger Magnus Everitt, expert på installationsteknik vid Installatörsföretagen.

Läs mer: Risk för legionella i varmvattenberedare

Dessutom är allmänhetens insikt obefintlig förutom rädslan att legionella är dödligt.

– Nu finns möjligheten att få snabb information, säger Thomas Helmerson.

Enligt honom har arbetet med portalen samlat mycket kunskap.

– Det finns för lite kunskap och forskning. Om vi samlar detta i en portal kan vi få upp nivån och intresset. Mer forskning behövs för att vi ska veta exakt och inte behöva gissa, säger Thomas Helmerson.

Stoppa Legionella innehåller såväl fakta om sjukdomen och dess spridning som information om riskkonstruktioner och hur en VVS-anläggning utformas och sköts för att minska risken för bakterietillväxt.

Om anläggningen är felkonstruerad eller hanteras på fel sätt, kan bakterietillväxten nå farliga nivåer. De vanligaste smittkällorna är till exempel duschar i bostäder och sjukhus samt offentliga anläggningar som simhallar och spa.

Det tyska nätverket för samhällsförvärvad legionärssjuka, Capnetz, uppskattar att 20 000 personer varje år drabbas av legionella i Tyskland. Det ska jämföras med 500–600 diagnostiserade fall per år, vilket indikerar mycket stora mörkertal. Det kan inte rakt av översättas till Sverige, men det är troligt att fler insjuknar och dör av legionella än vad som framgår av statistiken.

Läs mer: Rekordmånga legionellafall

– Både EU och WHO pekar på legionella som ett av de större hälsoproblemen med tappvatten, säger Bertil Jönsson på Boverket.

Portalen är framtagen av Installatörsföretagen och Säker Vatten med stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Dessutom medverkar bland annat Folkhälsomyndigheten, Boverket, Locum och Swerea Kimab.