Logga in

Fusk med timmar i kommunal upphandling

Publicerad
26 jun 2018, 10:11

Låga timpriser kompenserades med många fakturerade timmar. Det visar en granskning av VVS-fakturor som tidningen Enköpings-Posten gjort.

I stickprov i Enköpings kommuns upphandlingar har Enköpings-Postens Näringslivs-tv hittat flera tveksamheter i uppföljningen.

– Snacket går att den som vill göra affärer med kommunen ska se till att lägga ett så lågt anbud som möjligt och på så vis vinna jobbet. Sen är det bara att fakturera på, för det är ingen som kontrollerar att man håller sig till det uppgjorda priset, säger Arne Wåhlstedt, till Enköpings-Posten.

Under det tre år de frilansande journalisterna Arne Wåhlstedt och Per Andersson gjort tv-programmen har de ofta hamnat i diskussioner om kommunala upphandlingar.

De två begärde ut upphandlingsunderlag och fakturor för ramavtal VS-entreprenader i Enköpings kommun.

De tittade på fakturor och jämförde tidsåtgången med Normtid VVS. Entreprenören som vann upphandlingen hade ett timpris på 350 kronor. Enligt Arne Wåhlstedt är det minst 100 kronor för lågt för att täcka alla kostnader.

För att kompensera det låga timpriset tror Arne Wåhlstedt att entreprenören lägger på extra timmar.

– Vi har djupgranskat ett 15-tal fakturor, på flertalet har man tagit betalt för nästan det dubbla mot branschens normtider, säger han.

Enköpings-Posten har tittat närmare på fakturorna och funnit över 100 procent högre tidsåtgång än enligt Normtid VVS. Arne Wåhlstedt och Per Andersson har även gjort anonyma prisförfrågningar på liknande jobb hos VVS-företag i Mälardalen som uppger att det är vanligast att använda normtider.

Granskningen visar att VVS-företagens rabatter hos grossisterna inte kommer beställaren till godo. Vissa företag har upp till 70 procent i rabatt på bruttoprislistan på material och ofta delas årsrabatter ut. Enligt avtalet ska dessa rabatter tillfalla beställaren, det vill säga kommunen. Men några årsrabatter eller rabatter i den storleksordningen finns inte i fakturaunderlagen.

På Enköpings kommun tycker man inte att det stickprov som Enköpings-Postens Näringslivs-tv gjort uppvisar några större konstigheter. Att leverantören så gott som uteslutande fakturerat kommunen dubbelt så många timmar som Normtid VVS behöver inte vara något fel.

Enligt fastighetschefen Katarina Härner använder kommunen normtid när det handlar om nya entreprenader, inte i befintliga byggnader.

– Vi kan inte ha normtiden som ett exakt mått, den går inte att anpassa rakt av, eftersom det är yttre omständigheter som spelar in, säger Katarina Härner, till Enköpings-Posten.