Logga in

Bostadsbolaget döms för felaktig VVS-upphandling

Publicerad
20 jun 2019, 11:28

Konkurrensverket slog ner på upphandlingen – Förvaltningsrätten går på samma linje.

Förvaltningsrätten i Stockholm dömer Huge Bostäder att betala en upphandlingsskadeavgift på 220 000 kronor.

Det var i april som Konkurrensverket vände sig till Förvaltningsrätten med kravet om upphandlingsskadeavgift för Huddinge kommuns bostadsföretag Huge.

Huge köpte stort VVS-jobb utan ny upphandling – Värt tre gånger mer än vad ramavtalet tillät

Bakgrunden var att Huge hade ingått ett avtal med ett företag om VVS-arbeten i en byggnad. Kontraktsvärdet var närmare 3 miljoner kronor.

I avtalet stod att det var ett avrop från ett befintligt ramavtal för VVS-arbeten. Ramavtalet medgav dock ett högsta kontraktsvärde på 1 miljon kronor.

Därför avslår förvaltningsrätten Svanströms överklagande av upphandling för ”oseriösà anbud” 

Därmed gjorde Huge en otillåten direktupphandling, vilket är ett brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU), menade Konkurrensverket.

Huge borde ha annonserat ut det nya uppdraget för en ny upphandling där fler företag kunde lämnat anbud.

Installatören som nischat sig på offentlig upphandling

Huge har avstått från att yttra sig till Förvaltningsrätten och kommer inte att överklaga domen.