Logga in

Skulle få en Nibe-värmepump – fick en Comfortzone

Publicerad
28 maj 2018, 11:02

En 43-årig man lovades att få en Nibe-värmepump i samband med inflyttningen i ett tvåplanshus i Upplands Väsby. Men pumpen som installerades var av märket Comfortzone.

När 43-åringen flyttade in i det nybyggda tvåplanshuset vintern 2017 visade det sig att byggföretaget hade installerat en värmepump av märket Comfortzone EX50 i stället för en Nibe F750 frånluftvärmepump. Detta utan att meddela honom.

”Nibe är ett känt märke och jag vill ha det vi har avtalat om”, förklarar mannen i sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, där han begär ominstallation av värmepump.

Han påpekar också att eventuella ändringar ska avtalas skriftligt om enligt entreprenadkontraktet, vilket inte har skett.

Läs mer: Beställde en Panasonic – fick en LG

Byggföretaget skulle då ha uppgett att Comfortzone och Nibe var jämbördiga produkter, även om Nibe är cirka 4 000 kronor dyrare.

Men byggföretaget motsätter sig kravet och menar att 43-åringen inte framfört någon kritik om den installerade värmepumpen.

Den installerade värmepumpen har bättre prestanda än den frånluftvärmepump som angavs i tekniska beskrivningen, enligt bolaget och pekar på följande:

Vid utvärdering av de två frånluftvärmepumparna framkom att Comfortzone är mer användarvänlig och har bättre prestanda: energianvändningen är 156 kWh lägre per år, ljudnivån är 6 dB lägre, ventilationsmängden 5 l/s högre, styrfunktion via wifi, inbyggd elmätare och energimätare med mera.

”Det hade varit tråkigt att undanhålla kunden en så mycket mer modern och bättre frånluftvärmepump. Förändringen är dessutom liten så att den inte kan anses ha påverkat kundens vilja i att teckna avtal med bolaget om köp av fastighet och entreprenad”, hävdar byggföretaget till ARN.

Läs mer: ”Värmepumpfyndet fungerade bara i några månader”

Information att Comfortzone var leverantör av frånluftvärmepump ska ha lämnats vid ett inflyttningsmöte hösten 2016 och även i skriftlig form för dem som inte var närvarande.

Men av den tekniska beskrivningen framgår att parterna har avtalat om att husen ska utrustas med Nibe F750 frånluftvärmepump. I beskrivningen anges inte något utrymme för alternativa fabrikat, påpekar ARN.

Av entreprenadkontraktet framgår att om en vara i den tekniska beskrivningen utgår från sortimentet eller om tillverkaren ändrat utformning eller modellbeteckning ersätts den med en likvärdig produkt. Dessutom ska eventuella ändrings- och tilläggsarbeten avtalas skriftligen.

Läs mer: Han får en ny poolvärmepump

”Bolaget har inte visat att Nibe F750 har utgått från sortimentet eller att tillverkaren har ändrat utformning eller modellbeteckning på dessa pumpar. Något skriftligt avtal om installation av Comfortzone värmepump i stället för avtalade Nibe F750 har inte heller uppvisats”, menar ARN.

Nämnden rekommenderar byggföretaget att installera en Nibe F750 frånluftvärmepump i 43-åringens hus.