Logga in

Så länge är de olagliga avloppen kvar

Publicerad
4 apr 2018, 08:00

Med nuvarande takt tar det flera decennier att åtgärda de 240 000 olagliga avlopp som finns i landet.

Närmare en miljon fastigheter i Sverige har avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät.

Av dem beräknas 240 000 vara olagliga. Med dagens åtgärdstakt skulle det ta 43 år att åtgärda alla undermåliga avlopp.

Läs mer: Gamla VA-ledningar förorenar dricksvattnet

Det visar en undersökning som Aktionsgrupp små avlopp gjort. Bakom organisationen står branschorganisation VVS-Fabrikanternas Råd och Maskinentreprenörerna.

– Med krav på regelbundna kontroller skulle de här avloppen vara åtgärdade för länge sedan. Nu har vi i stället 240 000 små avlopp som har varit olagliga sedan slutet av 1960-talet, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp, i ett pressmeddelande.

En enkät som besvarats av 274 av landets kommuner visar att det under 2017 beviljades 21 928 tillstånd för att åtgärda gamla eller bristfälliga små avlopp.

Det motsvarar 2,31 procent av beståndet som inte är anslutet till det kommunala nätet och innebär att det skulle ta 43 år innan alla små avlopp håller tillräcklig standard.

Läs mer: Husen som renar avloppsvatten bättre än reningsverk

2016 arbetade Havs- och vattenmyndigheten fram ett förslag till en ny, bindande lagstiftning som skulle ersätta dagens allmänna råd för små avlopp, men ännu har inga beslut fattats i frågan.

I stället tillsatte regeringen 2017 en utredning som väntas föreslå införandet av en så kallad ”avloppsdeklaration”.

– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem. Vi är positiva till en avloppsdeklaration, men för att den ska ge önskad effekt är det viktigt att den följs upp med täta kontroller, menar Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

Fakta/Små avlopp

  • I Sverige finns närmare 950 000 små avlopp. Av dem är 240 000 olagliga.
  • En modern avloppsanläggning har en teknisk livslängd på cirka 20 år.
  • Det krävs därmed en åtgärdstakt på minst 5 procent per år för att hålla anläggningarna i gott skick.