Logga in

Dricksvattenrör läcker kemikalier

Publicerad
12 apr 2018, 09:58

NORDBYGG 2018. Två av tre testade plaströr läcker kemikalier som kan vara hälsofarliga.

På Nordbygg släppte rörtillverkaren Uponor en bomb. Två av konkurrenternas PEX-rör släpper ut höga halter organiska kolväten i rör avsedda för dricksvatten.

Patrik Roseen. Foto: Jan Fredriksson

– Vi lät Rise göra en oberoende studie. Tillsammans med Rise bestämde vi vilka tester som skulle göras, inom mekaniska och hygien, säger Patrik Roseen, materialchef hos Uponor.

Själva provningarna är gjorda av ett ackrediterat laboratorium i Tyskland enligt gällande standarder för typgodkännande. Förutom analysen för totalt organiskt kol (TOC) valde Uponor dessutom att leta efter en specifik typ av diol: 2,5-dimetyl-3-hexyn-2,5-diol.

Just den molekylen kunde bara hittas i LK:s rör eftersom företaget använder en egen process vid tillverkningen.

– För den här kemikalien finns ingen toxdata, så vi vet inte om den är cancerogen eller hur farlig den är, säger Patrik Roseen.

Läs mer: Kritik mot EU-kriterier

Enligt Patrik Roseen är molekylen en restprodukt från tvärbindningen av polyetenmolekylerna då peroxid tillsätts i materialet. Vilken restprodukt som bildas beror på vilken sorts peroxid som tillsätts och vilken process som används för tvärbindningen.

Han menar också att kraven kommer att skärpas och det kommer inte att bli tillåtet med så höga värden.

I tester för typgodkännande ingå även det mer kvalitativt test för lukt och smak. Även där hade konkurrenterna höga värden.

De testade rören är Uponors Aqua Pipe 16×2,2, Meltex PEXGOL PE-Xa 15×2,5 samt LK PEX Universal Pipe 16×2,2 från LK. De hygieniska testerna är gjorda av Hygiene-Institut des Ruhrgebiets i Tyskland.

Läs mer: Hormonstörande ämne finns i rör

Michael Söderberg. Foto: Jan Fredriksson

Michael Söderberg, vd på LK Systems, tycker att Uponors undersökning är smutskastning och inget som branschen borde hålla på med. Han menar att LK lägger kraft på att ta fram de bästa produkterna.

– Vi har haft godkännanden och testat så länge vi har tillverkat rör – 18 år och vi har alltid fått godkännanden, säger Michael Söderberg.

Han kan inte direkt förklara hur de höga TOC-värdena i undersökningen avviker från LK:s egna tester.

När det gäller diolen känner LK till att den finns som restprodukt i produktionsmetoden. Han menar att det finns andra restprodukter från Uponors tillverkningsprocess.

– Jämförelsen är meningslös om mätningarna inte är gjorda på rör med samma produktionsmetod, säger Michael Söderberg.

Michael Söderberg förklarar att diolen är vattenlöslig och spolas ur snabbt.

Läs mer: Skyhöga radonhalter på Kungliga slottet

Hur orolig ska konsumenter och kunder vara?

– De ska inte vara oroliga. Som ledande tillverkare är vi extremt seriösa, det här är jätteviktigt för oss. Vi har återkommande sett till att vi har alla typgodkännanden som finns, vi är certifierade för ISO 9001 och 14001.

Enligt Mikael Söderberg detaljanalyserar nu LK Systems rapporten och ska senare ta ställning hur företaget ska gå vidare.