Logga in

”Det ger konsekvenser för byggandet”

Publicerad
23 apr 2018, 14:28

Söktrycket på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram är rekordlågt. Vi frågade vad gymnasieministern vill göra åt saken.

Många gymnasieutbildningar inom VVS och el har även i år svårt att fylla sina platser. Hela 51 procent av platserna på VVS- och fastighetsprogrammet är fortfarande lediga, enligt den preliminära statistiken för storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Undersökningar från Skolverket har tidigare visat att många elever väljer bort yrkesgymnasiet, på grund av svårigheterna att läsa in behörighet till högskolan.

Läs mer: Tomma platser på installationsutbildningar

– I en tid när arbetsmarknaden är i ständig förändring behöver elever ha goda möjligheter till vidareutbildning och möjlighet att växla karriär, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

”För få utbildade får konsekvenser för byggandet, industrin och välfärden. Gymnasieskolans yrkesprogram är avgörande för kompetensförsörjningen. Då behöver vi också göra allt vi kan för att stärka dem.”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Hon är bekymrad över att oppositionen nyligen bestämt sig för att rösta nej till regeringens förslag om utökad behörighet till högskolan. Förslaget är i stora drag att införa grundläggande behörighet som norm, men med möjlighet att välja bort den. Detta utan att minska på yrkeskurserna.

– För få utbildade får konsekvenser för byggandet, industrin och välfärden. Gymnasieskolans yrkesprogram är avgörande för kompetensförsörjningen. Då behöver vi också göra allt vi kan för att stärka dem, säger Anna Ekström.

Läs mer: De har lediga jobb – men hittar inte folk 

Att det är viktigt med högskolebehörighet bekräftas av Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer, som är kritisk till att Alliansen röstar emot regeringens förslag.

Hon menar samtidigt att svårigheten att fylla platserna på el- och VVS-programmen delvis kan bero på informationsproblem. Kursplanerna har förbättrats på senare tid, med möjlighet att komplettera med teori, men det når inte fram till de sökande eleverna.

På många skolor får samtliga som söker till VVS- och fastighets- eller el- och energiprogrammen plats. Det kan leda till problem med attityden till yrkesprogrammen.

– Elever och föräldrar kan tro att de här programmen bara är till för lågpresterande elever. Men så är det ju inte. Det krävs både teori och praktik för att klara utbildningen, så det här är en stämpel som måste arbetas bort, säger Lina Hultqvist.

Läs mer: VVS-programmet bland dem som ger bäst jobbchans

Antagningssiffrorna är ännu så länge preliminära och kan komma att ändras något i sommar. Den 27 juni ska antagningen vara helt klar.