Logga in

VVS-företagare dömd för bokföringsbrott

Publicerad
1 feb 2018, 10:15

Stockholms tingsrätt dömer ägaren till ett konkursat VVS-företag för bokföringsbrott.

En 52-årig tidigare VVS-företagare döms till villkorlig dom samt samhällstjänst 120 timmar för fyra fall av bokföringsbrott. Om fängelse valts som påföljd i stället skulle det inneburit fyra månader, skriver tingsrätten i domen.

Läs mer: Fällande domar mot f d Caverion-anställda

En 46-årig styrelseledamot i samma bolag döms till villkorlig dom och 50 dagsböter för tre fall av bokföringsbrott och lika många fall av försvårande av skattekontroll.

Båda har enligt tingsrätten uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot bokföringslagen under drygt två år. De har inte löpande bokfört affärshändelser och bevarat räkenskapsinformation på ett betryggande sätt. Därmed har det utifrån bokföringen inte gått att följa rörelsens förlopp, ekonomiska ställning eller resultat.

Läs mer: VVS-företagare dömda till fängelse för ekobrott

Domen kan överklagas till Svea hovrätt senast den 16 februari.