Logga in

”Svensken är beredd att köpa svart igen”

Publicerad
8 jan 2018, 06:00

– Det är väldigt oroande att den vanliga konsumenten tycker att det är okej att betala svart igen för installationsjobb, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen. 

Som VVS-Forum redan har skrivit om minskade ROT-avdragen med nästan två miljarder kronor förra året jämfört med 2016.

Allt enligt statistik från Skatteverket.

Minskningen har pågått sedan 2016 då skatteavdraget för ROT-avdrag sänktes från 50 till 30 procent.

Stor minskning av ROT-avdragen

Även antalet personer som använder ROT-avdraget har minskat.

– Det görs fortfarande installationsjobb i hemmen, men vem gör jobbet? undrar Ola Månsson retoriskt och tillägger att det inte är hemmafixaren, utan svart arbetskraft.

– Man har tagit bort stimulansen att betala vitt vid mindre renoveringar. Undantaget var värmepumpar, som ju är stora projekt, och som drabbats hårt av ROT-sänkningen.

”Drabbar installationsbranschen mycket hårt”

RUT-avdraget för hushållsnära tjänster visar upp en rakt motsatt utveckling. Användningen av RUT-avdragen ökade med 25 procent förra året, vilket motsvarar nästan en miljard kronor.

Ola Månsson förklarar RUT-avdragets markanta ökning 2017 med att 50 procents avdrag fortfarande gäller, i stället är det maxbeloppet som sänkts.

– Hade man gjort samma sak med ROT-avdraget hade vi inte fått den här ökningen av svartjobb. Det är de små entreprenaderna som dominerar ROT-sektorn, snittentreprenaden ligger på 15 000 kronor, konstaterar han.

ROT-bakläxa för Skatteverket

Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket, har inte någon egentlig uppfattning i frågan om sänkningen av ROT-avdraget lett till fler svartjobb.

– Men man kan tänka sig att ju dyrare jobbet är desto mindre påverkas svartjobben eftersom man fortfarande kan få 50 000 kr i skattereduktion som tidigare. Detta även om det tar lite längre tid att komma upp i det beloppet, säger hon till VVS-Forum.

–För små jobb kan sänkningen till 30 procent påverkar utförarens vilja att ansöka om utbetalning, men om det har lett till att småjobb utförs svart har jag ingen uppfattning om. Det är fullt möjligt och rimligt att kunden betalar vitt för småjobb och att man inte bryr sig om att kräva att hantverkaren ska begära en ROT-utbetalning för ett par hundra kronor.

Hon menar att minskningen kan bero på att privatpersoner köper färre jobb eftersom ROT-avdraget sänkts.

– Bostadsmarknaden har blivit något osäkrare och det har blivit svårare och dyrare att låna eftersom det finns amorteringskrav, säger Pia Blank Thörnroos.

Fakta om ROT- och RUT-avdrag

  • ROT-avdraget är 30 procent av arbetskostnaden och maxbeloppet är 50 000 kronor.
  • RUT-avdraget är fortfarande 50 procent av arbetskostnaden, men maxbeloppet är sänkt till 25 000 kronor. Personer över 65 år får dock göra RUT-avdrag på 50 000 kronor.
  • ROT- och RUT-avdragen räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor.
  • I hela landet gjordes förra året ROT-avdrag för 9,25 miljarder kronor och RUT-avdrag för 4,63 miljarder kronor.