Logga in

Ny företagsbeskattning på gång

Publicerad
7 nov 2017, 12:29

Stiltjen på skattefronten är bara skenbar, under ytan händer det stora saker på regeringskansliet, menar VVS-Forums skatteexpert Hans Peter Larsson.

På Finansdepartementet pågår ett arbete med att införa en ny företagsbeskattning för aktiebolag. Det är den största skatteomläggningen sedan den stora skattereformen 1990.

Så hanterar du ISK-skatten

Hans-Peter Larsson, skatteexpert

Förslag avses läggas fram i början av våren. Allt enligt VVS-Forums skatteexpert Hans Peter Larsson som pekar ut de viktigaste beskeden i regeringens höstbudget:

  • Att bolagsskatten sänks till 20 procent, från dagens 22 procent, i utbyte mot att avdragen för kostnadsräntor begränsas.
  • Om räntekostnaderna sammantaget är större än intäktsräntorna får bara en viss andel av dessa i förhållande till vinsten dras av.
  • Negativa räntor under 100 000 kronor påverkas inte av det förslag som nu bearbetas.
  • Bara hälften av skattemässiga underskott få utnyttjas under två år.

– Aktiebolag som har lånat mycket pengar och som ligger på underskott som man tänkt utnyttja under kommande år måste alltså se upp och bevaka vad som händer med detta förslag, påpekar Hans Peter Larsson.

Så hanterar du 3:12-reglerna

– När väl bolagsskatten sänkts till 20 procent blir skillnaden mellan skatt på kapital och tjänst större än den är i dag för ägare till fåmansföretag. 3:12-reglerna kommer då åter att ses över, även om oppositionen vinner valet. Skillnaden i skatt mellan arbets- och kapitalinkomster kommer att utmana reglerna ännu mer, menar han och tillägger:

– Beskattar man medelinkomsttagare, anställda i våra företag, hårdare för varje år tappar de till slut sugen. Dessutom ökar kostnaderna i form av högre lönekrav i företagen.

– Men det viktigaste är att 3:12-reglerna inte försämrades. Under hösten har jag haft flera kunder som räknat på effekterna av att avveckla och överlåta sina företag. Det har betytt oerhört mycket för ägarna av småföretag att skatten inte höjdes till 25 procent, att nivån för den kapitalbeskattade utdelningen inte sänktes och att schablonbeloppet för kapitalbeskattad utdelning inte sänktes till 100 000 kronor, säger Hans Peter Larsson.

Så parerar du tuffare 3:12-regler

Enligt VVS-Forums skatteexpert vägrar Finansdepartementet att genomföra den positiva del som vid generationsskiften skulle gett samma skatt vid försäljning inom familjen som vid extern försäljning. Ett förslag som regeringen lagt fram, men nu avvaktar med i väntan på ”en ny översyn av reglerna efter valet”.

SKATTEEXPERTENS BÄSTA TIPS

  • Julgåvor. Utnyttja detta avdrag, 450 kronor inklusive moms till anställda. Gäller inte för kontanter. Vid tveksamheter kring presentkort med mera, stäm av med Skatteverket.
  • Fjällstugor. Äg dem privat och inte i bolag. Flera domar har kommit under året med höga förmånsvärden. Det är dispositionsrätten som beskattas, inte nyttjandet. Detsamma gäller sommarhus i Sverige och utomlands liksom båtar. Om dessa ligger i bolag, överväg utköp medan räntan är låg och priserna kanske sätter sig under kommande år.
  • Förbered för kapitalbeskattad utdelning även 2018. Som framgått ovan lär inte skatten bli lägre än den är i dag.

Läs Hans Peter Larssons skattekrönika i nästa nummer av VVS-Forum som utkommer den 23 november.