Logga in

Vibrerande verktyg farligast på bygget

Publicerad
17 okt 2017, 14:10

Vibrationsskador är numera den vanligaste arbetsskadan i Sverige. Men det går att göra förbättringar på maskiner och verktyg.

Hälften av alla arbetssjukdomar orsakas av vibrerande verktyg, enligt statistik från AFA (parternas avtalsförsäkring i arbetet).

Fackförbundet Byggnads genomför därför 3 500 extra skyddsronder med fokus på vibrationsskador.

Vibrationsskadorna kommer från vibrerande verktyg, exempelvis borrmaskiner och vinkelslipar, och resulterar i nervskador i händer och armar.

Alla vinkelslipar har brister

Drabbade berättar om hur de inte längre kan skilja mellan kallt och varmt och att händerna helt domnar bort. Ofta är skadorna permanenta.

Syftet är att genom skyddsronder kartlägga problematikens omfattning, men också att öka kunskapen hos arbetsgivare och byggnadsarbetare, uppger Byggnads.

– Byggnads har en uttalad nollvision om att ingen ska behöva bli sjuk eller till och med dö på grund av dålig arbetsmiljö. Först och främst är det arbetsgivarens ansvar att det arbete som utförs också genomförs på ett säkert sätt. Men i Byggnads fackliga uppdrag ligger också att både stödja arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet och påpeka de brister som upptäcks, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm, i ett pressmeddelande.

  • 50 procent av alla skador som är godkända av AFA är vibrationsskador.
  • Dessa ofta kroniska skador ökar hela tiden och har nu passerat bullerskador som den vanligaste arbetsskadan i Sverige.
  • Många unga och utländska byggnadsarbetare drabbas på grund av att arbetsgivarna struntar i att ge möjlighet till pauser eller arbetsrotation.
  • Det finns en rad förbättringar som kan göras på maskiner och verktyg som vibrerar. Det gäller bara att få i gång produktionen av dessa.

Byggnads skyddsombud utför 23–27 oktober extra skyddsronder över hela landet.

Alla vinkelslipar har brister

Bland vibrerande verktyg finns till exempel vinkelslipar. När Arbetsmiljöverket tidigare i år gjorde marknadskontroll klarade ingen vinkelslip kontrollen utan anmärkningar.

De vanligaste bristerna hos de elva kontrollerade vinkelsliparna var för lågt angivna vibrationsvärden och fel vinkel på skyddet. Det var också vanligt med mer formella brister, exempelvis saknad information om polering och rätt standardangivelse för vibrationer.

Maskintillverkare slarvar med vibrationsvärden

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet har tagit fram en exponeringskalkylator för hand- och armvibrationer som kan användas för att bedöma risker.

Öppna kalkylatorn här.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:15 Vibrationer gäller arbetsmiljöer där man kan utsättas för vibrationer. Den innehåller regler om riskbedömning och åtgärder, information och utbildning samt medicinska kontroller som arbetsgivaren måste erbjuda.

Läs mer och ladda ned AFS 2005:15 på Arbetsmiljöverkets sajt.