Logga in

”Vi har nolltolerans mot sexuella trakasserier”

Publicerad
27 okt 2017, 10:25

”Det är helt oacceptabelt med sexuella trakasserier på Bravida”, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida, i en intervju med VVS-Forum.

Igår skrev sex kvinnor i bygg- och installationsbranschen en debattartikel där de berättade att de alla blivit utsatta för sexuella trakasserier på sina arbetsplatser. 

”Arbetsgivarna måste börja agera”

VVS-Forum har låtit frågan gå vidare till landets största installationsföretag, med början hos Bravida.

Vad tycker du om #metoo-kampanjen?

– Anledningen till att den behövs är tråkigt, men syftet är väldigt bra. Det är mycket viktigt att frågan lyfts upp och den har ju verkligen fått genomslag. Nyligen diskuterade de 70 högsta cheferna inom Bravida-koncernen sexuella trakasserier på en konferens för att belysa hur viktig frågan är för oss och att vi som chefer ska vara förebilder, säger Mattias Johansson, som ännu inte har hunnit läsa organisationen Nätas debattartikel.

– Men det ska jag göra så fort jag kan.

”Självklart ska arbetsgivarna ta sitt ansvar. Vi jobbar kontinuerligt med detta och vill få fler kvinnor till Bravida. Det är jätteviktigt för oss att man tar tag i den här frågan.”

Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida.

Kvinnorna som skrivit artikeln jobbar alla inom bygg- och installationssektorn och har alla blivit utsatta för sexuella trakasserier på sina arbetsplatser. De menar att arbetsgivarna måste ta sitt ansvar. Hur ser du på det?

– Självklart ska arbetsgivarna ta sitt ansvar. Vi jobbar kontinuerligt med detta och vill få fler kvinnor till Bravida. Det är jätteviktigt för oss att man tar tag i den här frågan.

Isabellestipendiet till installatör

Hur pass vanligt är det med sexuella trakasserier på Bravida?

– Det är helt oacceptabelt med sexuella trakasserier inom Bravida och vi har nolltolerans mot detta. Men med 11 000 anställda är vi samtidigt en spegling av samhället och precis som #metoo-kampanjen visar förekommer detta överallt. 

Hur åtgärdar Bravida sexuella trakasserier?

– Vi har en tydlig handlingsplan för detta som alla våra chefer är utbildade i. Sexuella trakasserier ska anmälas till närmaste chef och HR ska involveras där en åtgärdsplan utarbetas och följs upp. Vi erbjuder också professionell hjälp till både den som har drabbats och den som utsätter. Dessutom finns det visselblåsarfunktioner på Bravida som kan användas i de här fallen och där anmälaren kan välja att vara anonym.

– 2016 utbildade vi alla våra chefer i jämställdhet, då handlade det även om hur vi ska hantera kränkande särbehandling och trakasserier.

”Installationsbranschen har ansvaret för att attrahera kvinnor och nyanlända”

Hur stor andel av Bravidas anställda är kvinnor?

– 2016 fanns det 6 procent kvinnor på Bravida. Det är en väldigt liten del och därför är det så oerhört viktigt att hantera de här frågorna på ett bra sätt. Vi vill bli fler kvinnor i Bravida, både bland yrkesarbetare och på tjänstemannasidan. Vi ser mångfald som en styrka.