Logga in

Utbildning ska förebygga sexuella trakasserier

Publicerad
30 okt 2017, 18:52

På Assemblin används kompetenshöjande åtgärder för att råda bot på kränkande särbehandling som sexuella trakasserier. 

Debattartikeln om sexuella trakasserier inom bygg- och installationssektorn har fått stort spridning i branschen.

Nätverk mot sexuella trakasserier på gång i installationsbranschen

Kvinnorna i organisationen Nätas styrgrupp skrev bland annat så här:

”Företagen måste bland annat göra en likabehandlingsplan som de följer upp årligen, utbilda ALLA anställda i jämställdhet och likabehandling och införa en nolltolerans mot sexism och andra förminskande kommentarer.

Vi vet att till och med några av de största byggföretagen brister i hur de ska agera när det sker sexuella trakasserier. Därför måste alla företag veta hur de ska agera och där är det viktigt att alla anställda på ledande positioner har utbildning i diskrimineringslagen och tar fram tydliga riktlinjer.”

”Vi har nolltolerans mot sexuella trakasserier”

Lennart Petersson, tf vd på Assemblin.

En av dem som läst de sex kvinnornas upprop är Lennart Petersson, tillförordnad vd på Assemblin.

”Självklart ska sexuella trakasserier på arbetsplatsen tas på allra största allvar. Vi på Assemblin har nolltolerans för trakasserier och kränkande särbehandling, och vi har policyer som beskriver detta. Vi har även en visselblåsarfunktion, så att medarbetare tryggt kan anmäla kränkande beteende”, skriver han i ett mail till VVS-Forum.

”Arbetsgivarna måste börja agera”

Lennart Petersson tillägger:

”Men, precis som nämns i debattinlägget, behövs även praktisk utbildning. Vi har genomfört utbildningar gällande kränkande särbehandling i delar av koncernen, där man bland annat diskuterade hur man kan undvika en kränkande jargong på arbetsplatsen. Ämnet ingår även i interna utbildningar gällande säkerhet och arbetsmiljö”, menar Lennart Petersson.

Assemblin har 5 557 anställda varav 6 procent är kvinnor.