Logga in

Installationsmarknaden ökar på bred front

Publicerad
13 okt 2017, 05:30

Just nu är det inte bara det kraftigt ökade bostadsbyggandet som driver på konjunkturen för el- och VS-installationer. 

Ökad aktivitet också inom den offentliga sektorn och på industrisidan bidrar till en stabil tillväxt kring tre procent för båda installationsslagen. Allt enligt Installatörsföretagens senaste konjunkturrapport.

Den positiva utvecklingen av den svenska ekonomin fortsätter. För hela året väntas BNP öka med 2,6 procent.

”Den dämpade prognosen för 2018 kan bero på flera saker. Fastighetsmarknaden har lugnat ned sig något jämfört med förra årets rekordstarka uppgång. Oro för bostadsmarknadens utveckling, höjningar av räntan och minskad privat konsumtionen påverkar prognosen liksom det osäkra politiska klimatet i världen.”

Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen.

Det är något högre än vad som tidigare väntats och en följd av att såväl den privata konsumtionen som export och investeringar ökar.

Bostadsbyggandet och byggsektorn i övrigt ger ett rekordhögt bidrag till BNP. Det återspeglas förstås på installationsbranschen.

Tillväxten inom VVS-installationer matta av 

Under första halvåret 2017 uppgick marknaden för elinstallationer till 44,1 miljarder kronor och för värme och sanitet till 24,1 miljarder kronor – totalt 68,2 miljarder kronor. Det innebar att marknaden ökade med tre procent för båda installationsgrenarna.

Prognosen för hela det innevarande året talar om fortsatt tillväxt på samma nivå. Sedan väntas tillväxttakten dämpas, med följd att marknaden för elinstallationer väntas fortsätta öka med två procent 2018 medan VS-marknaden blir oförändrad nästa år.

– Den dämpade prognosen för 2018 kan bero på flera saker. Fastighetsmarknaden har lugnat ned sig något jämfört med förra årets rekordstarka uppgång. Oro för bostadsmarknadens utveckling, höjningar av räntan och minskad privat konsumtionen påverkar prognosen liksom det osäkra politiska klimatet i världen, säger Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen.

Preliminära siffror visar att 30 500 lägenheter i flerbostadshus påbörjades under första halvåret. Det var 11 procent fler än samma period året innan. För småhus var utvecklingen den samma – det påbörjades 7 500 lägenheter under första kvartalet, en ökning med 12 procent. Det ökade bostadsbyggandet sker inte enbart i storstadslänen utan också ute i övriga landet.

Fortsatt stark byggkonjunktur 2017

I vårens konjunkturrapport förutspåddes en negativ rekyl för bygginvesteringar inom produktionsanläggningar, som följd av att dessa ökade kraftigt förra året. Men en mycket stark utveckling under första halvåret innebär att industrins investeringar istället väntas öka kraftigt, med en tillväxt på 50 procent. En negativ rekyl väntas i stället nästa år.

På elsidan väntas en fortsatt god tillväxt för tele/data/säkerhet, liksom för industriinstallationer. För bostadsbyggandet väntas däremot en minskning under 2018 med fem procent, något som naturligtvis drabbar både el och VS.

”Det finns två övergripande trender i branschutvecklingen just nu, och dessa speglar samhällsintresset i stort. Dels inom energieffektivisering, dels inom digitalisering. Det kan handla om energieffektivare belysning, värmepumpar, solceller och integrerad teknik i byggnader för att nämna några exempel.”

Reijo Mustonen

Husbyggnadsinvesteringarna växte mycket kraftigt i Stockholm län förra året. I år väntas en dämpning som bidrar till att tillväxten för elinstallationer avstannar under 2017–2018 och dämpas till två procent för VS. Bättre går det i Västra Götaland – där väntas marknaden för el öka med sju procent i år och fem procent nästa år och för VS med åtta respektive tre procent.

Rekordår för installationsbranschen

Prognosen för Skåne visar också en stark utveckling, med en tillväxt för 2017 och 2018 med totalt sex procent inom el och tio procent inom VS. Motsvarande siffror för Mellansverige är fem respektive noll procent och för Norrland sex respektive en procent.

För Sydsverige väntas nolltillväxt inom el och en svag tillväxt på en procent för VS – i båda fallen totalt för båda åren.

Som tidigare är svårigheten att rekrytera kompetent personal den faktor som mest oroar tillfrågade branschföretag. Många tvingas tacka nej till uppdrag på grund av detta. Å andra sidan ser företagen också fortsatt nya möjligheter:

– Det finns två övergripande trender i branschutvecklingen just nu, och dessa speglar samhällsintresset i stort. Dels inom energieffektivisering, dels inom digitalisering. Det kan handla om energieffektivare belysning, värmepumpar, solceller och integrerad teknik i byggnader för att nämna några exempel, berättar Reijo Mustonen.