Logga in

Finsk multidisciplinär energientreprenör etablerar sig i Sverige

Publicerad
19 okt 2017, 06:50

Finska snabbväxaren Leasegreen som specialiserat sig på modernisering av fastigheters energisystem startar verksamhet i Sverige. Personen som leder den svenska satsningen har rekryterats från Caverion.

Leasegreen har öppnat ett kontor i Stockholm som start på en internationell affärssatsning. Ett team på cirka 20 personer med spetskompetens inom olika områden kommer att byggas upp på kort tid.

Joacim Hindersson, Leasegreen

– För att kunna erbjuda en kvalitativ verksamhet behöver man vara ungefär så många. Målet är att bli ledande inom vår nisch, säger Joacim Hindersson, som anställts för att starta och utveckla verksamheten i Sverige och närmast kommer från Caverion.

Han började på Leasegreen i slutet av augusti i år och är ännu så länge det ende anställde i den svenska verksamheten.

Ny multidisciplinär installatör

– Vi kommer nu att bygga upp Leasegreen i Sverige på ett långsiktigt sätt. Jag brukar säga att det kommer att bli ett svenskt bolag med finskt stuk. Vi kommer inte att anställa en massa finska människor som ska flyga fram och tillbaka mellan länderna, säger Joacim Hindersson.

Leasegreen är marknadsledare i Finland inom sin nisch: modernisering av fastigheters energisystem. Genom olika åtgärder minskar bolaget energianvändning och klimatpåverkan i kundernas fastigheter.

– Leasegreen är ett entreprenörsföretag och inget konsultbolag. Vi levererar en helhetslösning där vi tar ansvar för leveransen från början till slutet av projektet. Vi har inget avtal med kunden där vi fakturerar för konsultering och levererar ett knippe papper, framhåller Joacim Hindersson.

– Vi bygger upp en verksamhet här som liksom i Finland baserar sig på sälj- och energispecialister inom våra hörnstenar: reducera, producera, lagra och digitalisera. Vi erbjuder hela den kompetensen i egen regi liksom projektering, planering och ledning av projekten. Vi har dock inga egna installatörer utan köper in underentreprenörer.

Finsk VVS-leverantör etablerar sig i Sverige

Kompetens finns inom VS, kyla, ventilation, el, belysning samt automation. Erbjudande vänder sig till fastighetsbranschen och inriktar sig på större fastigheter.

– Det omfattar även den ekonomiska sidan. Vi vill hjälpa kunden att höja fastighetsvärdet samtidigt som vi exempelvis förbättrar inomhusklimatet och belysningen samt energieffektiviserar. Vi har inte en teknokratisk hållning där vi vill sälja ett system eller en produkt utan vi går in med beräkningar av IRR (internränta, reds anm) och fastighetsvärdesökningen. Detta offererar vi i första hand som ett serviceavtal, förklarar Joacim
Hindersson.

Leasegreen är ett av Finlands snabbast växande företag enligt en undersökning som gjordes av affärstidningen Kauppalehti. Under första halvåret i år ökade bolagets försäljning av nya projekt med 70 procent jämfört med fjolåret. Leasegreen beräknas i år omsätta motsvarande cirka 200–250 miljoner kronor i Finland med knappt 50 anställda.

Framgångsrecept för energitjänster

Joacim Hindersson har ett förflutet på Siemens, men de senaste cirka tio åren har han varit på YIT/Caverion. På Caverion har han bland annat arbetat med affärsutvecklingen av den svenska serviceverksamheten.

Varför hoppade du på det här nya uppdraget?
– Anledningen är att här får jag vara med om att bygga upp någonting helt nytt i Sverige.