Foto: iStock

Framgångsrecept för energitjänster

Hur kan leverantörer av energitjänster möta kundens behov? Det var huvudämnet under ett arrangemang i Halmstad nyligen.

Arrangörer var det regionala halländska näringslivsnätverket Energi- och miljöcentrum (EMC) och branschföreningen Energieffektiviseringsföretagen (EEF). Under mötet presenterades ett fiktivt företagscase baserat på intervjuer som EEF gjort. Uppgiften var att i grupp ta fram bra anpassade tjänster för att hjälpa ett litet fastighetsbolag att komma vidare efter en energikartläggning.

Bland deltagarna fanns främst representanter för leverantörer av energitjänster. Ende representant för beställarledet var Ulf Johansson, VVS- och energisamordnare på kommunägda Halmstads Fastighets AB (HFAB).

Om leverantören ska lyckas sälja in energitjänsten är det viktigt att lyfta fram goda och väl beprövade exempel, ansåg han.

– Jag tror att det kan skrämma fastighetsägaren om leverantören kommer med den nya fantastiska tekniska lösningen som på något sätt ska revolutionera. En fastighetsägare blir mer triggad av något som är konsekvent genomfört i tusentals lägenheter och har lett till konkreta resultat i både kronor och kilowattimmar, sa Ulf Johansson.

För fastighetsägaren ska det upplevas som ett säkert beslut.

– Det ska kännas som att det nästan är kriminellt att inte skjuta den straffsparken i mål.


Tydliga energikrav viktiga

För ett lyckat slutresultat behövs också en medveten och engagerad beställare som ställer tydliga krav och följer upp dem, framhöll Ulf Johansson.

– Jag upplever att entreprenörer som vi samarbetar med tycker det är kul med en beställare som tror att de kan göra ett väldigt bra jobb och att de kan uppfylla de hårda krav som vi ställer.

Halmstads­företaget Oscar Hanson VVS erbjuder installationstjänster inom VS, ventilation och kyla. Företaget hade två deltagare på mötet: Jan-Olof Larsson, avdelningschef för Teknik, och Michael Johansson, som arbetar med energioptimering.

– Nyckeln för att lyckas med energi­tjänsterna är att kunderna själva är intresserade och att det är förankrat på ledningsnivå. Det är lättast när du talar med den som så att säga både äger och kör bussen. Ligger beslutet hos någon annan finns risken att saker förvrängs på vägen, sa Jan-Olof Larsson.

Översiktlig genomgång

Steg ett i företagets energierbjudande är att komma ut och göra en översiktlig genomgång av anläggningen, bland annat för att få en uppfattning om hur stora energivolymer som hanteras, förklarade Jan-Olof Larsson. 

– Då ser vi även skicket på grejerna och potentialen för att göra några förbättringar. Det behöver inte bara vara energibesparingar utan även åtgärder för bättre inomhusklimat eller stödprocesser som ger problem i produktionen. Då är chansen stor att åtgärderna genomförs eftersom det blir en annan utväxling. Kunden sparar inte bara energi utan också tid.


Kartläggning av systemet 

Som steg två erbjuder Oscar Hanson VVS en energiutredning. 

– Då går vi mer in i detalj och kartlägger hela systemet. Vi får exempelvis reda på fördelningen av naturgas och el i fastigheten till ventilation, uppvärmning och tappvarmvatten. Sedan gör vi en modell i excel med alla uppgifter, berättade Jan-Olof Larsson.

Där presenteras den nuvarande energianvändningen och hur den påverkas av de åtgärdsförslag som företaget tar fram.

– Det är ingen exakt beräkning, men vi ställer upp det så att man ser sambanden mellan de olika systemen. Om vi till exempel gör en besparing på belysning kommer lasten på värmesystemet att öka. Kunden kan även se hur olika luftflöden och värmeåtervinning påverkar energianvändningen, hur mängderna el och naturgas då minskar. 

I kalkylerna summeras energiinköp, drift- och underhållskostnaden samt kapitalkostnaden för installation av ny utrustning. 

– Kalkyl ett är nuläget och kalkyl två är en reinvestering i nuvarande anläggning. Då ser kunden vad kapitalkostnaden blir för att ersätta med samma tekniklösning som tidigare alltefter som prylarna går sönder, men utan att energiprestandan förbättras, påpekade Jan-Olof Larsson.


Förslag på energieffektivisering 

– Härefter gör vi kalkyler för olika energieffektiviserande alternativ. Om vi på nedersta raden kan visa något som ligger i nivå med den reinvesterade lösningen kan kunden som plusvärden fått en anläggning som ger ett förbättrat inomhusklimat. Men helst vill vi hitta en lösning som kostar mindre än att reinvestera i befintlig teknik. 

Som underlag till kalkylerna för de energieffektiviserande förslagen finns en åtgärdsplan som ska genomföras i sin helhet. Planen består av tre steg. 

– Steg ett är direkta åtgärder, exempelvis prylar som står felinställda, filter som är igensatta eller enkla grejer som är trasiga. Nästa steg är reinvestering, befintlig teknik som är okej men gammal och behöver bytas ut, sa Jan-Olof Larsson. 

– Förbättringarna ligger i tredje steget, det vi kallar långsiktiga åtgärder. Om man har problem med inomhusklimatet ligger dessa åtgärder först i tiden. Ofta klipper vi en stor besparing som kräver en liten investering först. Ju längre bort i tiden man kommer, desto mer kostar det att nå den besparingen. När kunden får pengar över kan den stoppa in det i åtgärdsplanen och följa den.

Energitjänsterna är ett sätt för Oscar Hanson VVS att skaffa entreprenader och att sedan teckna långsiktiga serviceavtal.

– En styrka för oss är att vi kan genomföra åtgärderna som totalentreprenörer där vi har konstruktionsansvaret. Michael och jag är ofta med och konstruerar det som ska installeras samt även senare vid drifttagning, utvärdering och uppföljning, sa Jan-Olof Larsson.


Utmaning övertyga fastighetsägare 

Stig-Arne Bengtsson på Caverion i Halmstad arbetar bland annat med OVK, obligatorisk ventilationskontroll.

– Det är en utmaning att övertyga fastighetsägare om att de ska investera i energieffektivare ventilation. Det är ofta en stor investering och de vet vad de har, men inte vad de får. En nyckel för att lyckas är att presentera tydliga underlag om nyttan med investeringen, så mycket kostar det, så mycket sparar du varje år och så kort är återbetalningstiden, sa han.

Nya arrangemang på gång

Linnéa Svanström, projektledare på EEF, pekar på att det kan vara svårt för fastighetsägare att se fler värden utöver själva energibesparingen. 

– För att locka beställarsidan ännu mer måste vi vara supertydliga med vilka fördelar den kan få och prata om vilka mervärden som kan uppnås med energieffektivisering, som att minska behovet av underhåll och få en bättre inomhusmiljö, sa hon. 

Upplägget i Halmstad var uppskattat av deltagarna och fler liknande arrangemang är på gång, berättade Linnéa Svanström.

– Det är jätteviktigt att få med båda sidor. Att leverantören får lära sig mer om beställarens behov och anpassar sina tjänster därefter tror vi är avgörande för att fler små och medelstora företag ska energieffektivisera.

Klas Sörbo

 

Fakta/Projekt Energitjänster
» Ett samverkansprojekt mellan EEF och Energimyndigheten. 
» Ingår i den stora satsningen för energieffektivisering i små och medelstora företag.
» Genom projektet ska företagare lättare kunna hitta och beställa den hjälp som de behöver.
» Ska också ge energitjänsteföretag bättre förutsättningar att leverera bra energieffektivisering och lära sig hur erbjudandet kan anpassas efter kundernas behov.
» Projektet startade i augusti 2016 och pågår till och med december 2019.

Läs mer: www.eef.se/projekt-energitjanster/