Logga in

Bravida ökar omsättning, men kompetensbrist hämmar

Publicerad
25 jul 2017, 16:12

I dag tillkännager Bravida sin kvartalsrapport för april–juni. Bravidas vd och koncernchef Mattias Johansson säger att nettoomsättningen stiger, men koncernens utveckling hämmas i brist på arbetskraft.

Nettoomsättningen har ökat med 14 procent under första kvartalet 2017, denna uppgick till 4 325 MSEK jämfört med förra årets siffra på 3 800. Även orderstocken ökade med hela 32 procent och uppgick till 10 493 MSEK, jämfört med 7 972 MSEK 2016.

Ytterligare ökade rörelseresultatet med tolv procent till 253 MSEK, jämfört med 227 MSEK 2016. Under kvartalet har två förvärv genomförts, vilka på årsbasis tillför en omsättning på cirka 1 330 MSEK.

Via ett pressmeddelande kommenterar Bravidas vd Mattias Johansson resultaten.

– Under kvartalet var den organiska tillväxten positiv i Sverige och Danmark men den var oförändrad på koncernnivå. Färre arbetsdagar i kvartalet på grund av påskens placering påverkade i Norge. För det första halvåret uppgick den organiska tillväxten till sex procent och samtliga länder förutom Finland redovisar en organisk tillväxt. Jag är nöjd med att tillväxten kommer från både installations- och serviceverksamheten samt att vi kan leverera en organisk tillväxt som överstiger finansiella mål på fem procent.

Mer potential i specialgrenar, menar Mattias Johansson.

Mattias Johansson säger att orderstocken endast innehåller installationsprojekt. Orderstocken som ökade kommer att fortsätta generera en stabil tillväxt. Han säger att orderstocken ökade med 1 500 MSEK till 10 493 MSEK under andra kvartalet. Av dessa kom drygt 900 MSEK från de två senaste förvärven i Norge och Danmark. Förvärvet av Oras i Norge kommer succesivt att bidra till ett högre rörelseresultat, samt att den rapporterade rörelsemarginalen kommer att stärkas.

Här kan du lyssna på hela Bravidas presskonferens.

”Vi hanterar problemet genom noggrann projektselektering och ökade resurser för rekrytering och kompetensutveckling.”

Mattias Johansson

VD Bravida

Sandbäckens köper sprinklerföretag.

Beträffande kassaflödet för den löpande verksamheten säger Mattias Johansson att den förbättrats kraftigt de senaste kvartalen, vilket stärkt koncernens balansräkning. Detta medför att företaget uppfyller sina finansiella mål avseende kapitalstruktur och kassagenerering.

Trots den goda marknaden kommer bristen på kvalificerad arbetskraft att hämma företagets tillväxt understryker Mattias Johansson i samma pressmeddelande. Risken med detta är att byggstarter riskerar att fördröjas.

– Vi hanterar problemet genom noggrann projektselektering och ökade resurser för rekrytering och kompetensutveckling.

Mattias Johansson avslutar med att säga att orderstocken innehåller små och medelstora ordar, samt några större. De kommer tillsammans med en växande serviceverksamhet säkerställa en stabil omsättnings- och resultatutveckling för kommande kvartal.

IN ska säkra kompetensbehovet med utbildning.