Logga in

Ultraljud bakom vinnande teknik

Publicerad
19 maj 2017, 10:55

Teknik som mäter kontinuerligt och noggrant utan tryckfall i ventilationskanaler belönades med Stora Inneklimatpriset 2016.

Det blev Lindab som tog hem Stora Inneklimatpriset 2016 för systemet Ultralink. Med Ultralink mäts flöde och temperatur i ventilationskanaler med ultraljud. Systemet har inga inskjutande delar som ger tryckfall och samlar smuts. Det ska också mäta noggrant över stora flödesområden.

Motiveringen löd:

”UltraLink är en produkt som använder ultraljud för att mäta luftflöde och temperatur i ventilationskanaler. Produkten medger kontinuerlig och noggrann mätning inom ett stort mätområde, från låga till höga lufthastigheter. Eftersom det inte finns några instickande delar i luftströmmen skapar utrustningen inget onödigt flödesmotstånd, och det finns heller inga delar som blir smutsiga och igensatta – vilket bidrar till att korrekt funktion bibehålls under lång tid. UltraLink ger nya innovativa möjligheter att energieffektivt styra luftmängder och underlätta injustering och drift. Att luftflödena är de avsedda är nödvändigt, både för att säkerställa att inomhusluftens kvalitet blir bra, och för att uppnå hög grad av energieffektivitet.”

Stora Inneklimatpriset delades i år ut för sextonde gången.  Denna gång var det Alf Karlsson, statssekreterare hos bostadsminister Peter Eriksson (MP), som överlämnade priset vid Inneklimatgalan på Skansen i Stockholm.

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och miljötekniska föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. Övriga nominerade var Swegon, HSB Riksförbund och Installatörernas Utbildningscentrum.