Logga in

De installerar i sydöstra Sveriges största köpcentrum

Publicerad
19 apr 2017, 10:59

En multidisciplinär aktör har fått en order värd drygt 100 miljoner kronor i sydöstra Sveriges största köpcentrum. Planen är att byggnaderna ska värmas och kylas med geoenergi.

Assemblin installerar VS och el i det nya köpcentrumet C4 Shopping, som byggs ett par kilometer öster om centrala Kristianstad.

Inom VS ansvarar Assemblin för installationerna av avlopp, tappvatten, kyla och värme i de fyra byggnaderna. Företaget utför även alla elinstallationer inom kraft, belysning och tele, inklusive högspänning. Totalt är uppdraget värt drygt 100 miljoner kronor.

– Det här är ett omfattande och komplext projekt som ska genomförs på kort tid, berättar Ola Lundh, projektledare hos Assemblin VS, i ett pressmeddelande.

I projektet ingår en köpcentrumanläggning på 35 000 kvadratmeter och tre byggnader för volymhandel som tillsammans omfattar ytterligare 35 000 kvadratmeter.

Uppförandet av handelsplatsen påbörjades efter nyår och sker etappvis. Den första byggnaden ska stå klar till semestern för att kunna öppna i höst. Hela projektet ska vara avslutat våren 2018, då omkring 100 butiker ska ha flyttat in.

– Tidplanen är tajt. Men vi har fått en bra start och ligger väl till. Innan vi fick tillgång till arbetsplatsen har vi detaljgranskat bygghandlingar och gjort materialinköp för att effektivt kunna påbörja installationsarbetena så snabbt som möjligt, berättar Ola Lundh.

Ett trettiotal entreprenörer är inblandade i projektet. Gunnar Karlsen Sverige installerar ventilation och Kieback & Peter fastighetsautomation. Sprinklerbolaget svarar för sprinklerinstallationerna. ÅF projekterar VVS och fastighetsautomation, Kristianstad Elkonsult el och Albacon sprinkler. Beställare och byggherre är C4 Shopping AB.

– Projektet präglas av samverkan, där vi tillsammans med C4 Shopping ska hitta de optimala lösningarna både ekonomiskt och tidsmässigt. Att inflyttningen sker etappvis, medan vi fortfarande jobbar med övriga byggnader, är en stor utmaning vad gäller logistik och säkerhet, säger Jonas Magnusson, marknadschef för Assemblin El.

En annan utmaning med projektet är alla kundanpassningar som kommer att krävas i varje butik innan inflyttning.

C4 Shopping kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM. Planen är att köpcentrumet ska värmas och kylas med geoenergi, skriver Kristianstadsbladet. C4 Energi har sökt tillstånd för en anläggning med 24 grundvattenbrunnar som väntas täcka hela C4 Shoppings behov av värme och kyla.

– Det passar storskaliga projekt där man behöver mycket energi. Det är en klimatsmart lösning. I det här fallet har man också planer på att bygga ihop systemet med fjärrvärmenätet så att överskottsenergin kan gå dit. Inget går till spillo, säger Anna Bryllert, miljöinspektör på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Kristianstad till Kristianstadsbladet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger klartecken till planerna i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen som avgör frågan.