Logga in

Svensk solfångarteknik på export

Publicerad
8 feb 2017, 11:21

Härnösandsbolag vill få industrin att byta olja mot sol.

Nu går Härnösandsföretagets solfångarteknik på export till Kina. En nyckelfärdig produktionslina värd 25 miljoner kronor ska producera tio solfångare i timmen, motsvarande 100 000 m² per år.

Dagen före julafton, 23 december 2016, undertecknade Absolicon avtal om leverans av en robotiserad produktionslina. Den ska byggas upp av ett kinesiskt konsortium i Sichuanprovinsen och planen är att produktionslinan ska stå klar i slutet av året. Parallellt kommer en likadan lina att byggas upp i Härnösand.

Solfångarna, som kan generera värme och ånga upp till 160 °C, ska användas för att ersätta oljeeldning i kinesiska industrier och minska smogproblemen.

”Till allting omkring oss – våra kläder, vår mat och annat – har man eldat något för att få varmvatten till att driva processerna”.

Joakim Byström, vd Absolicon.

Absolicons senaste utveckling presenterades nyligen av företagets vd Joakim Byström på en pressträff i Stockholm.

– När vi minskar olja, kol och gas som andel av världens energianvändning så är det bara solenergi som har tillräcklig kapacitet att täcka mänsklighetens energibehov, sa Joakim Byström.

Företaget satsar nu enbart på värmeproduktion, kombinationen med el är för närvarande lagd åt sidan.

Läs mer: Absolicon på väg mot börsen

– Värmen är en undervärderad tillgång, sa Joakim Byström, och förklarade att hälften av EU:s energianvändning är värme och kyla.

En stor del av värmen används inom industriprocesser.

– Till allting omkring oss – våra kläder, vår mat och annat – har man eldat något för att få varmvatten till att driva processerna, förklarade Joakim Byström.

Nu ska Absolican försöka få industrierna att byta ut oljan mot solenergi. Enligt Joakim Byström utgör värme med temperaturer under 200 °C omkring 7 procent av världens energibehov.

– Det är relativt enkelt att producera med vår typ av paraboliska kollektorer, menade han.

Absolicons nya solfångare T160 kan leverera värme upp till 160 °C och är effektivare än traditionella solfångare. Enligt Joakim Byström visar nya tester att de vid arbetstemperatur på 85 °C levererar 50 procent mer energi per år än de bästa plana solfångarna.

Med den höga temperaturen lämpar sig också tekniken för fjärrvärme. Joakim Byström ser en stor tillväxtmarknad i Danmark, som sedan några år tillbaka satsat på stora solfångaranläggningar med lagring.

Absolicon är noterade på aktietorget där kursen under de tre senaste månaderna har fördubblats.

Läs även mer om solenergi i Härnösand i VVS-Forums temanummer Solenergi, mars 2015.