Logga in

Ny rapport om olyckor i byggbranschen

Publicerad
17 jan 2017, 14:26

I mars kommer en rapport om arbetsolyckor i byggbranschen. Fallolyckor är fortsatt vanliga och konsekvenserna allvarliga, totalt leder 47 procent av fallen till medicinsk invaliditet.

Även om antalet rapporterade godkända allvarliga arbetsolyckor avstannat enligt AFA Försäkrings arbetsskaderapport från 2016 är framförallt fallolyckor fortfarande ett problem.

–Fallolyckor tillhör de vanligaste olyckorna inom alla yrken. Inom bygg är fall från höjd vanligare, men även olyckor med maskiner och verktyg är vanliga säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport är den största i sitt slag i Sverige med fokus på allvarliga arbetsskador och långvarig sjukdom inom alla företag med kollektivavtal.

I 2016 års rapport är fallolyckor för kvinnor vanligast inom vård- och omsorgsyrken, då oftast fall från samma nivå. Medan det för män är vanligare med fall från höjd och då inom byggbranschen. Totalt leder 47 procent av fallen till medicinsk invaliditet

Rapporten bygger på statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas. I dagsläget omfattas 4,5 miljoner människor av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar.

Nu i mars kommer en rapport med fokus på byggbranschen. Rapporten ska djupgående fokusera på de vanligaste olyckorna för bland annat elektriker, VVS-montörer, aktörer inom bygg och anläggning med flera.

– Det är en intressant bransch där det händer väldigt mycket, det byggs mycket nu, säger Anna Weigelt.

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter.