Logga in

Det hände med ROT 2016

Publicerad
4 jan 2017, 10:36

Skattereduktionen sänktes från 50 till 30 procent.

ROT-arbeten minskade med 15 procent förra året jämfört med 2015. Både köpare och utförare blev färre. “Minskningen är större än den rent matematiska effekten av sänkt skattereduktion för ROT-arbete”, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

11,2 miljarder kronor betalades ut i ROT-avdrag 2016. Det innebär att ROT-avdraget minskade med omkring 8,6 miljarder kronor jämfört med året före. Det är en minskning med 43 procent. En orsak är sänkningen av ROT-avdraget från 50 till 30 procent, menar Skatteverket i ett pressmeddelande.

Drygt en miljon köpte ROT-arbeten under 2016, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2015. Totalt minskade antalet köpare av ROT-arbete med 180 000 personer. Antalet företag som utförde ROT-arbeten var närmare 62 000, det är en minskning med cirka 6 000 företag.

– En orsak till minskade utbetalningar för ROT-arbeten är att reglerna har ändrats. År 2016 fick man skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden för ROT-arbeten istället för som tidigare 50 procent. Men minskningen är större än den rent matematiska effekten av sänkt skattereduktion för ROT-arbete. Oavsett om man bortser från att subventionsgraden sänkts så är det ändå en sänkning, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Det är inte bara nivån på ersättningen för ROT-avdraget som har ändrats. Maximalt RUT-avdrag som kan medges sänktes också vid förra årsskiftet till 25 000 kronor per person och år för personer under 65 år. Maxbeloppet för ROT- och RUT-arbeten sammantaget är 50 000 kronor per person och år.

Sedan den 1 augusti 2016 gäller RUT-avdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan IT-utrustning som utförs i bostaden och för arbetskostnad för flytt mellan bostäder. I år har RUT-avdraget utvidgats till att även omfatta arbetskostnad för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

Arbeten som utförts under 2016 och betalats i december 2016 handläggs även under januari.

– Vi vill påminna om att utförarna måste ansöka om utbetalning senast 31 januari 2017 för arbeten som utförts och betalats av kunden under 2016. Om ansökan kommer in efter detta datum kan någon utbetalning inte göras, säger Pia Blank Thörnroos.