Logga in

”Allvarligt att det ens kan förekomma falska konkurser”

Publicerad
29 apr 2020, 17:26

Två företag i installationsbranschen har drabbats av falska konkurser under början av året, och läsare undrar varför identitet inte kontrolleras hårdare. Vi ställer frågan till en rådman på Södertörns tingsrätt. Det visade sig också att justitiedepartementet utrett frågan och har ett förslag på nytt konkursförfarande.

Ett av de drabbade företagen är Svanströms El & VVS i Älvsjö. Grundaren Håkan Svanström överraskades när han blev uppringd av en konkursförvaltare tisdagen efter påsk. Tack vare snabbt agerande med hjälp av en advokat lyckades Svanström häva konkursen redan efter en vecka.

Han tycker att det är ett systemfel att det är så enkelt att på falska grunder försätta ett företag i konkurs. Därför har han och Eva Svanström JO-anmält Södertörns tingsrätt, som handlagt konkursansökan.

Läs mer: Ännu ett VVS-företag drabbat av falsk konkurs

”Det är mycket allvarligt att det ens kan förekomma den här typen av falska konkurser. För det företag som drabbas kan det få förödande följder.”

Lovisa Elmgren, chefsjurist Installatörsföretagen.

Värmdö-företagare drabbades också: VVS-företag sattes i konkurs av förfalskad ansökan 

Installatörsföretagens chefsjurist Lovisa Elmgren tycker att det behövs åtgärder.

– Det är mycket allvarligt att det ens kan förekomma den här typen av falska konkurser. För det företag som drabbas kan det få förödande följder. Man borde se över om det går att kombinera en snabb handläggning med noggrannare och mer rättssäker kontroll. Till exempel genom att kontrollera bank-id på den som skickar in konkursansökan, säger hon.

Frågan har även väckts av politiker i riksdagen och den 29 april lämnade justitieminister Morgan Johansson ett svar: ”I departementspromemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31) föreslås att det ska bli möjligt med en säker, elektronisk ingivning av en konkursansökan till tingsrätten. I promemorian understryks vidare vikten av att domstolarna är vaksamma på att det kan ges in falska konkursansökningar, men bedömningen görs att det inte är motiverat att i nuläget vidta andra lagstiftningsåtgärder. Skulle det uppstå misstanke om att ansökan är förfalskad kan domstolen redan enligt nuvarande ordning vidta åtgärder för att kontrollera identiteten hos den som ansöker”.

År 2016 infördes olovlig identitetsanvändning som ett nytt brott i brottsbalken, vilket även omfattar andra typer av id-kapning. Att olovligen använda någon annans identitet kan ge två års fängelse.

Många konkurser: Stor VVS-konkurs i Stockholm

Södertörns tingsrätt förklarar den nuvarande situationen med prioriteringar. Antalet konkursansökningar är stort och konsekvenserna kan bli allvarliga om handläggningen drar ut på tiden.

– Det kan finnas olika orsaker till varför ett bolag snabbt behöver sättas i konkurs. Exempelvis kan människor bli personligt ansvariga för stora skatteskulder om konkursbeslutet dröjer. Därför har det ansetts viktigt att handläggningen går fort och är smidig, men det är i slutänden en politisk avvägning, säger rådman Fredrik Nydén.

För ett drabbat VVS-företag på Värmdö stod det både fel adress och fel telefonnummer på konkursansökan. Är det inte en enkel kontroll som tingsrätten kan göra?

– Ju fler kontroller domstolen gör desto längre tid tar handläggningen. Det kan bli ett bekymmer om många ansökningar kommer in sent under en dag. Hittills har det varit få falska konkurser, så lagstiftaren har ansett att fördelarna av snabbhet och enkelhet överväger, säger Fredrik Nydén.