Logga in

”Återinför Byggförmedlingen”

Publicerad
15 dec 2016, 09:46

”Inför en prova-på-praktik på högst 6 månader inom byggbranschen och återinför Byggförmedlingen.”
Det skriver Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier (BI) och Johan Lindholm, ordförande i Byggnads i en gemensam debattartikel i Kristianstadsbladet i dag.

Regeringen har aviserat att 700 000 bostäder ska byggas, samtidigt som det råder stor brist på byggnadsarbetare, elektriker och VVS-montörer.

”Vi är i behov av över 40 000 yrkesarbetare framöver. Om vi ska ha en konkurrenskraftig byggbransch måste vi bli bättre på att rekrytera fler kompetenta medarbetare”, skriver Mats Åkerlind och Johan Lindholm som understryker att byggsektorn ”självklart ska vara med och ta ansvar för att såväl ungdomar och nyanlända som kvinnor ska känna sig välkomna i branschen”.

Över 160 000 människor sökte asyl i Sverige förra året. Uppskattningsvis har 1 000 – 2 000 nyanlända jobbat inom byggsektorn i sina hemländer. För att nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden krävs matchning av kompetens.

Nyligen lämnade Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Seko och Maskinentreprenörerna in en intresseanmälan för att delta i trepartssamtal med regeringen kring kompetensförsörjning och nyanländas etablering.

– Vi vill stödja nyanlända att komma in på byggarbetsmarknaden genom Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN). Yrkesnämnden är partsammansatt och arbetar för att det ska finnas välutbildade yrkesarbetare. Det är även BYN som arbetar med validering av yrkeserfarenhet, menar debattörerna.

– Vi tittar just nu på om vi kan införa en prova-på-praktik på högst 6 månader för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. I grunden vänder vi oss till vuxna som är intresserade av att få kunskap om hur byggbranschen fungerar och vilka yrken som branschen kan erbjuda inom såväl tjänstemanna- som yrkesarbetaryrken. Efter en prova-på-praktik hoppas vi att fler väljer att gå en yrkesutbildning, skriver de.

BI och Byggnads menar också att Arbetsförmedlingen bör återskapa den del som kallades för Byggförmedlingen.

Läs hela debattartikeln här.