Logga in

Långt arbetsliv väntar VVS-montörer

Publicerad
28 nov 2016, 14:00

VVS-montörer är en av de privatanställda yrkesgrupper som har kortare sjukfrånvaro än genomsnittet. Därför kan de jobba kvar inom yrket längre visar en studie från Afa Försäkring.

I rapporten ”Sjukfrånvaro under ett arbetsliv” illustrerar Afa Försäkring skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män, och mellan yrkesgrupper, genom att analysera hur en grupp av dagens 16–25-åringar i olika yrkesgrupper kommer att drabbas av sjukfrånvaro under ett arbetsliv.

Afa Försäkring menar att bevarad hälsa är en förutsättning för ett hållbart och långt arbetsliv, och det har skett en positiv utveckling med allt fler äldre som arbetar. Men det finns ändå fortsatta utmaningar med ökad sjukfrånvaro och att ohälsa gör att anställda lämnar arbetslivet i förtid.

Skillnaderna är stora mellan individer, branscher och yrkesgrupper visar studien. Bland de yrkesgrupper som har lägst lång sjukfrånvaro bland män inom Svenskt Näringsliv/LO är elinstallationsmontörer samt isolerings- och VVS-montörer. Gemensamt för alla kategorier, där tillräcklig statistik finns, är att kvinnor är mer drabbade av lång sjukfrånvaro än män.

Sammanlagt antal som får månadsersättning från AFA, det vill säga har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, under ett arbetsliv 16–64 år efter yrkesgrupp och kön samt andel sysselsatta kvinnor i yrkesgruppen under 2013. Utgångspunkt 1 000 personer i åldersgruppen 16–25 år. Svenskt Näringsliv/LO.

Yrkesgrupp

Kvinnor

Män

Andel kvinnor

Betong-, bygg- och anläggningsarbete

251

57

2 procent

Byggnadsträarbetare

< 5

59

1 procent

Elinstallationsmontörer

< 5

25

3 procent

Isolerings- och VVS-montörer

< 5

21

1 procent

 

Sammanlagt antal långa sjukskrivningar* under ett arbetsliv, 16–64 år, efter yrkesgrupp och kön. Utgångspunkt 1 000 personer i åldersgruppen 16–25 år.

Yrkesgrupp

Kvinnor

Män

Byggnadsträarbetare

2 279

1 076

Betong-, bygg- och anläggningsarbete

1 798

944

Elinstallationsmontörer

1 335

550

Isolerings- och VVS-montörer

< 10

761

Totalt Svensk Näringsliv/LO

1 447

868

 

De som har drabbats av arbetssjukdomar ingår inte i analysen. Enligt en annan studie från Afa Försäkring är godkända arbetssjukdomar vanligast bland män sysselsatta inom betong-, bygg- och anläggningsarbete, elinstallationsmontörer samt isolerings- och VVS-montörer.

Uppgifterna om antalet sjukfall/månadsersättningar under ett arbetsliv bygger på sjukskrivningsfrekvenser i AFA Försäkrings försäkringskollektiv under 2013 och på ett antagande om en statisk utveckling.

* Med långt sjukfall menas ett sjukfall som har pågått i mer än 90 dagar och/eller har lett till sjuk- eller aktivitetsersättning.