Logga in

Stor småländsk ventilationskonkurs

Publicerad
10 okt 2016, 10:38

Moderbolaget och ett av dotterbolagen i en stor småländsk ventlilationskoncern försattes i konkurs den 4 oktober. Bolagen omsatte tillsammans det senaste redovisade räkenskapsåret cirka 36 miljoner kronor.

Vetlandaföretaget Plåtslageri & Rostfritt Höglandet försattes i konkurs på egen begäran vid Eksjö tingsrätt den 4 oktober. Samma dag försattes även dotterbolaget Plåtslageri & Rostfritt Jönköping i konkurs vid Jönköpings tingsrätt, också på egen begäran.

I Plåtslageri & Rostfritt Höglandets konkursansökan uppges att bolaget inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller och att tillståndet inte är endast tillfälligt. Betalningsoförmågan beror i det korta perspektivet på skatter som förfaller till betalning den 12 oktober och att leverantörerna i stor utsträckning kräver förskottsbetalning. Eftersom bolaget har flera pågende större entreprenader är betalningsbehovet stort, men betalningsförmågan nästan obefintlig, skriver Plåtslageri & Rostfritt Höglandet. Det framgår också att flera av entrepranderna kan vara felkalkylerade och att det bidrar till obeståndsbedömningen i ett längre perspektiv.

Plåtslageri & Rostfritt Höglandet bedriver sedan 17 år entreprenadverksamhet inom plåtslageriområdet, främst ventilationsentreprenader. Bolaget har i dag 14 anställda och ägs till 74 procent av Anders Jörgenssom samt 13 procent vardera av Bo Jörgensson och Jennifer Jörgensson. Det brutna räkenskapsåret 2014/2015 omsatte Plåtslageri & Rostfritt Höglandet cirka 20 miljoner kronor med elva anställda.

I konkursansökan för dotterbolaget Plåtslageri & Rostfritt Jönköping anges också att bolaget är på obestånd som inte bedöms som tillfälligt. Verksamheten sysselsätter i dagsläget fyra personer.

Det brutna räkenskapsåret 2014/2015 omsatte Plåtslageri & Rostfritt Jönköping cirka 16 miljoner kronor med sju anställda. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på 534 000 kronor.

Erik M Gabrielsson vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Växjö har utsetts till konkursförvaltare för båda bolagen.

I koncernen ingår även Plåtslageri & Rostfritt Sävsjö, som det brutna räkenskapsåret 2014/2015 omsatte cirka 7,9 miljoner kronor med fyra anställda, samt Hultbergs Plåt & Ventilation som samma period omsatte cirka 3 miljoner kronor med tre anställda. Ingen av dessa bedöms i nuläget vara på obestånd enligt moderbolagets konkursansökan.