Instalco-företag har stora skolprojekt i Örebro

Publicerad 5 okt 2016, 13:13

Ett VS-företag som ingår Instalco-koncernen har stora pågående projekt i skolor i Örebro.

LG Contractings filial i Örebro installerar VS på totalentreprenad i flera skolprojekt i staden med kommunala Futurum Fastigheter som beställare.

Två är nybyggnadsprojekt i partnering, Tybblelunds skola och förskola samt Ängenskolan, med ett ordervärde på vardera 8–9 miljoner kronor. Skolorna blir klara för inflyttning 2018.

Tybblelunds skola och förskola ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Ventpartner i Örebro har luftbehandlingsentreprenaden.

Ventilationsentreprenör i Ängenskolan är Fläkt Teknik Entreprenad, som liksom LG Contracting har huvudkontor i Karlstad.

Ett tredje projekt för LG Contractings Örebrofilial är en ROT-renovering av Gumaeliusskolan med ett ordervärde på 6–7 miljoner kronor. Projektet beräknas vara klart i augusti 2017. Ventpartner i Örebro har luftbehandlingsentreprenaden.

LG Contracting har även VS-entprenaderna vid bygget av flera nya förskolor i Örebro.