Logga in

Så blev lyxiga fjällstugor draglok för rörföretaget

Publicerad
20 maj 2022, 10:56

Sebastian Salomonsson är VVS-montören, som började investera i fastigheter. Nu kombinerar han sina båda intressen i en byggboom som blev en följd av pandemin.

Sebastian Salomonsson driver rörfirman Sebsalo Energi i Östersund, Företaget har de senaste åren inriktat sig på nyproduktion av bostäder i fjällvärlden. Kunder är fastighetsbolag, hustillverkare och byggföretag. På grund av pandemin med minskad vinterturism utomlands har intresset ökat hos fastighetsbolagen för att investera i de svenska fjällen.

Läs också:
”Det är sällan folk är sjukskrivna här”

Läs också:
”Jag är numera den ende i den här landsändan som har kylbehörighet”

– Vi gör många lyxiga villor, säger Sebastian Salomonsson.

Efter uppdrag i Åre och Vem­dalen väntar nu även Funäsdalen och Sälen för Sebsalo Energi. Lägenheter och stugor i fjäll­världen står nu för 70–80 procent av verksamheten. Resten är framför allt servicejobb på hemmaplan i Östersund.

Sebastian Salomonsson tog examen som VVS-montör i Östersund 2010 och jobbade några år på olika firmor. Samtidigt var han intresserad av att investera i fastigheter. 23 år gammal startade han 2015 ett eget fastighetsbolag, som han drev parallellt med rörjobbet.

– Jag insåg snabbt att det inte fanns tid att både vara anställd montör och driva eget. Så jag sa upp mig, säger han.

Så föddes Sebsalo Energi 2015 och Sebastian Salomonsson har även köpt fastighetsbolag, som ingår i den växande koncernen. Fastigheter och VVS har blivit en lyckad kombination.

– De som bygger husen i fjällen är ofta fastighetsinvesterare så jag har en väldigt bra inblick i hur de tänker. När jag började investera i fastigheter såg jag att det fanns stora pengar att tjäna på effektivisera och förbättra energilösningarna, säger Sebastian Salomonsson.

De största och mest komplicerade investeringarna i fastigheterna är energisnåla värmelösningar och energieffektiviseringar av befintliga hus. Sebsalo Energi erbjuder helhetslösningar inom energi till andra fastighetsägare, från projektering och installation till drift och skötsel.

Företaget samarbetar också med värmepumpsleverantörer för att utveckla och prova energieffektiva och miljövänliga lösningar. Husen i fjällen förbrukar mycket varmvatten på grund av alla flitigt duschande skidåkare. Sebsalo Energi har tillsammans med värmepumpstillverkare tagit fram en lösning som minskar varmvattenförbrukningen. I stället för att direktvärma vatten med elpatroner används tankar och en ny värmeväxlarteknik.

– Det har nu blivit en standardprodukt som vi använder mycket i fjällhusen, säger Sebastian Salomonsson.

Förra året utsågs Sebsalo Energi till ett superföretag av Dun & Bradstreet efter att omsättningen 2020 hade ökat 40 procent. För att bli ett superföretag måste både omsättning och vinst öka på ett stabilt och långsiktigt sätt.

– Vi försöker att växa så fort vi kan men med kontroll. Vi effektiviserar och förbättrar det vi gör i stället för att bara mängdproducera, Vi ser till att vi har ekonomin med oss, att alla kunder är nöjda och att personalen mår bra.

Den viktigaste framgångsfaktorn är att inte vara rädd för förändring, tycker Sebastian Salomonsson. Redan under det första året investerade han i en digital lösning för att hantera både order och ekonomi.

– Administrationen är en stor börda i VVS-företag. Vår digitala lösning förenklar administrationen jättemycket eftersom alla anställda kan sköta den själv och därmed blir den billigare. Nu är den ganska vanlig, men vi började tidigt.

Ett strukturerat arbetssätt med tydliga ansvarsområden har också varit lyckat. Fjällvärlden har delats in i geografiska sektioner; till exempel Åre och Vemdalen, som olika anställda ansvarar för. Det ger Sebastian Salomonsson en bra kontroll på ekonomin.

– Att ständigt granska siffror är en viktig grej som många företag missar. Många jobbar mycket mer än de räknar. Att spara några få procent på många olika sätt blir sammantaget många.

Han insåg tidigt att coronapandemin skulle innebära olika problem för företaget. En var materialprishöjningar. För att minska riskerna tackade han nej till alla stora projekt som löpte över flera år.

– Eftersom de projekten vanligen har fasta priser skulle stora prishöjningar på material göra att vi hamnade i kläm. I stället fokuserade vi mer på privatsektorn samt mindre och kortare projekt i stora volymer, som villorna i fjällen. Dessutom köpte vi på oss stora mängder material för att försäkra oss mot prishöjningarna som väntade.

Sebsalo Energi jobba framför allt med Ahlsell av grossisterna.

– Det är mest en tillfällighet att det har blivit så. När jag väl har valt en leverantör så håller jag mig i regel till den under en längre tid.

Rörfirmorna som Sebastian Salomonsson var anställd på tidigare hade en annan strategi. De beställde material från flera grossister för att hela tiden kunna få det billigaste priset på olika varor.

– Du ska inte alltid fokusera på vad som är billigast utan det som är mest produktivt och ger bäst slutresultat. Det intressanta är att leveranserna går fort och smidigt. Annars kanske någon hos oss måste kontrollera allting och då blir den administrativa bördan mycket tyngre.

Under åren har samarbetet med Ahlsell fördjupats. Sebastian Salomonsson värdesätter den personliga kontakten med säljarna hos grossisten.

– Nu känns det nästan som vi är ett och samma företag och att deras säljare är anställda hos oss.

Sebastian Salomonsson ser inga tecken på nedgång för marknaden i Östersund och fjällvärlden. De relativt låga energipriserna jämfört med södra Sverige är gynnsamma.

– Det gör att fler människor vill flytta hit och bosätta sig permanent.

Planen för Sebsalo Energi är densamma som från starten.

Läs också:
”Osunda materialpåslag retar upp folk”

– Vi växer i samma takt som vi alltid har gjort och kommer fortsätta att göra det, varken fortare eller saktare, säger Sebastian Salomonsson.

Sebastian Salomonsson

Ålder: 30

Gör: Driver koncernen Sebsalo med VS-installatören Sebsalo Energi samt fastighetsbolagen Sebsalo Fastigheter och Sebsalo Bostäder.

Utmärkelser: Årets unga företagare i Östersund 2019, entreprenörspriset Young founder of the year 2021 och Sebsalo Energi utsågs till superföretag 2021.