Skarpare krav på små avlopp

Publicerad 12 sep 2016, 09:57

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) vill skärpa kraven på fosforrening i små avlopp som finns inom känsliga områden. HaV vill också införa en certifiering för entreprenörer och återkommande kontroller av små avloppsanläggningar.

HaV lämnade nyligen ett förslag till regeringen på en ny förordning avseende små avloppsanläggningar. Små avlopp omfattar anläggningar som är dimensionerade för upp till 200 personer.

HaV vill att kravet på rening av fosfor för små avlopp skärps i områden med övergödningsproblem och där utsläppen från små avloppsanläggningar står för en betydande del. Däremot vill HaV sänka kravet på rening av fosfor i områden där risken för påverkan är liten.

– Vi vill att särskilt känsliga områden pekas ut så att det blir tydligare för fastighetsägaren att veta vilken rening som krävs och vilken anläggning som kan accepteras på en viss plats. Detta kan göras av länsstyrelsen, av vattenmyndigheterna eller kommunerna utifrån ett gemensamt bedömningsunderlag. Detta ger också ökad samsyn nationellt, säger Åsa Gunnarsson, utredare på HaV, i ett pressmeddelande.

Det är inte bara äldre anläggningar som har brister i reningen av fosfor. HaV konstaterar att även nyare anläggningar inte alltid lever upp till den prestanda som leverantören utlovar. Därför vill HaV införa dels certifieringar av entreprenörer som anlägger avlopp, dels en opartisk kontroll vid nyanläggning, men också återkommande kontroller.

Läs mer om HaV:s förslag till ny förordning här.